Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge signerer ny milliardavtale med EU

 Hans Martin Vikdal og Geir Ove HansenFoto: Innovasjon Norge
Bedre tilgang på risikokapital vil hjelpe norske bedrifter å vokse. Hans Martin Vikdal, administrerende direktør (t.v.) og Geir Ove Hansen, tjenesteansvarlig for risikolån i Innovasjon Norge.
Norske små og mellomstore bedrifter vil få langt bedre muligheter for finansiering etter at Innovasjon Norge undertegnet en ny avtale med Det europeiske investeringsfondet.

Avtalen innebærer at innovative og raskt voksende bedrifter vil få økt tilgang på lån de neste to årene.

- Mer tilgang på risikokapital vil hjelpe norske bedrifter å vokse. Garantiene fra Det europeiske investeringsfondet gjør at Innovasjon Norge kan gi flere bedrifter lån, uten at det krever ytterligere bevilgninger over statsbudsjettet. I tillegg blir lånene noe billigere for bedriftene enn Innovasjon Norges lån har vært tidligere, sier Hans Martin Vikdal, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

I dag er det mange bedrifter som ikke får bankfinansiering fordi de mangler tilfredsstillende pantesikkerhet, for eksempel IT-selskaper der verdiene består av immaterielle rettigheter og software. Garantiordningen er viktig for slike selskaper og fremtidige arbeidsplasser.

- Det er sterk konkurranse i Europa om avtaler med EIF, og det er flott å se at Norge er aktive i EU-systemet til det beste for norsk næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Innovasjon Norge finansierer normalt denne type prosjekter sammen med kommersielle banker. Økningen i Innovasjon Norges utlånskapasitet gir dermed også mulighet for mer samspill med banknæringen for å finansiere gode innovative prosjekter.

Bygger milliard-portefølje

Gjennom innovasjonslån finansierer Innovasjon Norge investeringer og arbeidskapital for kommersialisering av nye løsninger, vekst og internasjonalisering. Innovasjonslån finansierer ofte prosjekter med høy risiko, som normalt ikke lar seg finansiere av bankene alene. Garantiavtalen gir Innovasjon Norge anledning til å låne ut inntil en milliard kroner sammen med Det europeiske investeringsfondet i 2019 og 2020.

Avtalen innebærer at fondet deler risikoen med Innovasjon Norge, ved å dekke deler av tapene på utlånet. Det betyr ikke at Innovasjon Norge vil ta enda større risiko enn i dag, men får anledning til å yte flere og større lån enn uten en slik avtale. Lånene er en utvidelse av Innovasjon Norges innovasjonslån og skal først og fremst gå til etablerte bedrifter, men kan også gis til oppstartsbedrifter dersom de har økonomi til å ta opp så store lån. Hvert lån vil være på mellom 4 millioner kroner og 50 millioner kroner.

Det europeiske investeringsfondet (EIF) er en del av Den europeiske investeringsbanken. Målet for EIF er å støtte oppstartsbedrifter og små og mellomstore virksomheter i Europa finansielt. EIF utvikler ordninger for venturekapital, garantier og mikrofinansieringsordninger for disse bedriftene. Avtalen som nå signeres bygger på en avtale Innovasjon Norge inngikk med Det europeiske investeringsfondet i 2017 og denne utvides nå til maksimalt 1,9 milliarder kroner.

Innovasjon Norges risikolån er gitt gjennom et samarbeid med Det europeiske investeringsfondet under instrumentet InnovFin SME Guarantee i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – Horisont 2020.

Publisert :
Sist oppdatert :