Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge skaper nytt, sterkere kontor under felles ledelse for Buskerud, Vestfold og Telemark

Innovasjon Norge har besluttet å samle kontorene i Buskerud, Vestfold og Telemark under én felles ledelse fra 1. juni 2017. Leder blir Anniken Fægri Damm-Larsen.
Portrett av Anniken Fægri Damm-Larsen© Innovasjon Norge
Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør for Innovasjon Norge i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Damm-Larsen har ledet kontoret i Telemark siden 2014. Buskerud og Vestfold har tidligere vært samme administrative enhet, med Tore Øystein Strømsodd som leder. Han blir nå spesialrådgiver og business controller i Innovasjon Norges avdeling for kundeoperasjoner.
Innovasjon Norges kontorer i de tre fylkene skal fortsatt ligge i Drammen, Horten, og Skien. Det nye regionkontoret har ikke fått endelig navn.

- Når vi nå slår sammen de tre kontorene styrker vi Innovasjon Norges lokale arbeid, sier Per Niederbach, divisjonsdirektør for Regioner og finansiering i Innovasjon Norge. – Vi samler spisskompetansen og ressursene som gjør at vi kan bidra enda mer til å utvikle bedriftene lokalt. Samtidig tilpasser vi oss de endringene som nå kommer som et resultat av regionreformen.

- De tre fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark har alle et variert næringsliv, sier Niederbach, - men de har likevel så mye til felles at det er hensiktsmessig å se området under ett. De tre kontorene har allerede i mange år hatt et tett samarbeid på mange områder. Ved å gjøre denne endringen får vi enda mer næringsutvikling for pengene, og det er alltid et mål for oss.

Satser på regionale fortrinn

- Ved å samle kontorene og de ansatte har jeg stor tro på at vi sørger for at Innovasjon Norge er relevant for det næringslivet regionen vår har i dag. Men ikke minst gjør det oss bedre rustet til å bistå det næringslivet vi mener regionen bør ha ambisjoner om å tiltrekke seg også i fremtiden, sier Anniken Fægri Damm-Larsen. - Vi vil nå ha større mulighet til å spisse kompetansen vår, noe jeg tror vil hjelpe oss i å bli faglig sterkere slik at vi enda bedre kan bistå våre kunder og eiere. Vi skal heie på bredden av områdets næringsliv, samtidig som vi helt klart må ha oppmerksomheten der vi som region har komparative fortrinn.

Sammen med de 27 medarbeiderne skal den nye kontorledelsen videreutvikle arbeidet med næringsutvikling i regionen: - Regionen vår fortjener at vi har store ambisjoner og legger lista høyt sammen med dem og på deres vegne! sier Anniken Fægri Damm-Larsen.

Kontaktpersoner

Per Niederbach, divisjonsdirektør for Regioner og finansiering i Innovasjon Norge, telefon 975 44 628, epost: Per.Niederbach@innovasjonnorge.no.

Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør for Innovasjon Norge i Buskerud, Vestfold og Telemark. Telefon 909 98 180, e-post. Anniken.Faegri.Damm-Larsen@innovasjonnorge.no.

Publisert :
Sist oppdatert :