Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge støtter Nofence med nesten 29 millioner

Fra venstre: CEO i Nofence, Knut Bentzen, kua Mille, og leder for produkt og utvikling, Oscar Hovde Berntsen.Foto: Anne Berntsen/Nofence
Fra venstre: CEO i Nofence, Knut Bentzen, Mille, og leder for produkt og utvikling, Oscar Hovde Berntsen.
Styret i Innovasjon Norge har sagt ja til å gi Nofence 13,75 millioner kroner i tilskudd og 15 millioner kroner i lån. - Dette er et godt eksempel på hvordan norsk landbruksteknologi kan ta internasjonale posisjoner, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Nofence i Batnfjordsøra i Møre og Romsdal utvikler og selger virtuelle gjerder for beitedyr som sau, geit og kyr, og har levert løsninger til bønder i ti land. Et digitalt halsbånd, kalt klave, varsler dyra med tonesignaler om at de nærmer seg yttergrensen av beitet, slik at de kan snu for å unngå støt. Løsningen er solgt i mer enn 34 000 eksemplarer, og over 130 millioner driftstimer akkumulert i beite gir unik innsikt i dyreadferd og åpner for nye tilleggstjenester. Nå skal virksomheten videreutvikle teknologien og klaven for å redusere kostnadene ved produksjonen. Det er nødvendig for å gå inn i nye markeder.

- Prosjektet har høy innovasjonsgrad, store positive samfunnseffekter og muligheter for høy verdiskaping. Vi mener potensialet for vekst og eksport er stort, og det har derfor vært viktig for oss å bidra med betydelig finansiering, sier Håkon Haugli.

Også næringsministeren lar seg begeistre av prosjektet. - Det gleder meg at spennende teknologiselskaper investerer for økt vekst og eksport. Jeg ønsker Nofence lykke til med deres investeringsprosjekt, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Klavene skal bli bedre og billigere

Hittil har løsningen fra Nofence vært brukt mest i Norge, men 2000 kyr i Storbritannia og 1500 dyr i EU og USA er også utstyrt med digitale klaver. Prosjektet skal bidra til at bedriften kan konkurrere i markeder med mer avanserte behov og i markeder med lavere kjøpekraft. Den nye versjonen skal blant annet forbedre mobiltilknytning, batterilevetid og tilby utvidet funksjonalitet. I alt vil dette gi Nofence mulighet til å vokse og øke produksjonen kraftig.

- Vi er utrolig takknemlige for denne støtten som er helt avgjørende for at vi skal kunne ta på oss et prosjekt i denne størrelsen sier Knut Bentzen, CEO i Nofence. - Den er også et viktig kvalitetsstempel i vårt arbeid med internasjonal vekst og finansiering. En global oppvåkning er på gang rundt tilbakeføring av beitedyr fra industrialiserte kraftforfabrikker til beite, og særlig styrt beiting etter regenerative prinsipper. Dette gir bedre økonomi for bonden, er en driver for AgTech og kan ifølge The Drawdown Project gi en større CO2-reduksjon enn elektriske biler de neste 30 år.

Prosjektet er anslått å koste i alt 58,5 millioner kroner, og bedriften finansierer det gjennom egenkapital i tillegg til lånet og tilskuddet fra Innovasjon Norge.

Bedre beiteutnyttelse og store klimagevinster

Bedre bruk av beiteområder gir høyere avkastning i forhold til størrelsen på arealet, og bidrar til forbedret jordhelse. Samtidig reduseres forvitring av matjord, bruk av kraftfôr, kunstgjødsel og sprøytemidler. Ved å legge om til styrt beitebruk, kan bøndene utnytte beiteområdene på en mer bærekraftig måte med redusert CO2-utslipp og økt kvalitet på kjøttet.
De digitale klavene kan også påvirke dyrevelferden positivt, ved å melde fra om dyr som er skadet, har rømt eller ligger unormalt stille.

Nofence blir første bedrift som får vekstlån

Innovasjon Norge tilbyr Nofence et vekstlån på 15 millioner kroner. Det er første gang en bedrift får tilbud om denne typen lån, som er en forsøksordning for virksomheter som har kunder utenfor Norge, men mangler fysisk sikkerhet for lånet. Dermed har vekstlån høyere rente enn enkelte andre lån fra Innovasjon Norge, men kan være egnet for bedrifter i en vekstfase.

Les mer om finansiering for internasjonal satsing.

Publisert :
Sist oppdatert :