Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge utløste i 2014 i alt 15,7 milliarder kroner

Seks milliarder støttekroner fra Innovasjon Norge utløste i 2014 i alt 15,7 milliarder kroner til utvikling av norske bedrifter. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at støtte fra Innovasjon Norge gir betydelige positive effekter for norsk næringsliv.

Innovasjon Norge ga i fjor til sammen 6,1 milliarder kroner i lån og støtte til norske bedrifter. SSB har beregnet hvilke effekter finansieringstjenestene til Innovasjon Norge har for bedrifter. Beregningene viser at støtte fra Innovasjon Norge gir betydelige positive effekter. Sett under ett, har bedrifter som har fått støtte i form av tilskudd eller lån i gjennomsnitt 9,7 prosentpoeng høyere vekst i årlig omsetning i årene etter at de fikk støtte sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke er en del av Innovasjon Norges portefølje.

Støtte gir effekt

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge er svært fornøyd med at tjenestene gir dokumentert effekt.

- Våre eiere og oppdragsgivere forventer at vi leverer på det samfunnsoppdraget vi er gitt og at vi hele tiden utvikler måling av effektene. Med bistand fra SSB kan vi dokumentere at bedrifter som støttes av Innovasjon Norge har over en treårsperiode en omsetningsvekst på nær 16 prosent per år, mens gjennomsnittet for norske bedrifter er seks prosent. Det er en av flere effekter vi er fornøyd med, sier Krohn Traaseth.

Høyere overlevelsesgrad og fokus på gründere

SSB-beregningene viser at effekten av støtte fra Innovasjon Norge er stor for gründer- og oppstartbedrifter, det vil si bedrifter som ikke er eldre en tre år. I tillegg til 21 prosentpoeng høyere omsetningsvekst, bidrar etablererstøtte til høyere overlevelsesgrad. 7 av 10 bedrifter som ble etablert i 2007, og som mottok støtte fra Innovasjon Norge, er fortsatt i virksomhet fem år etter etableringen. Det er fem prosentpoeng flere enn tallet for tilsvarende bedrifter uten støtte. Til sammenligning er det kun 30 prosent av alle norske bedrifter som ble etablert på samme tid, som fortsatt er i drift etter fem år.

- Å skape flere gode gründere er et av tre prioriterte mål for Innovasjon Norge. Et svært viktig mål og oppgave for å sikre nødvendig innovasjon og vekst fremover. Vi ønsker derfor å bidra mer til fremdyrking av flere gründertalenter, å mobilisere til en større kultur og fokus på entreprenørskap og å støtte opp under de gode ideene med vekstpotensial, understreker Krohn Traaseth.

Høyere omsetningsvekst

De andre to målområdene er flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer, klynger og nettverk. I følge effekttallene som SSB har beregnet, har bedriftene som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge en omsetningsvekst som er 8,6 prosentpoeng høyere enn sammenlignbare bedrifter uten støtte.

Klyngeeffekt

Bedrifter som deltar i klynger gjør det enda bedre. Her viser tallene at klyngebedrifter har nær 13 prosentpoeng høyere vekst i omsetningen de første tre årene disse er medlem av et næringsmiljø, sammenlignet med bedrifter som ikke er med i et slikt samarbeid. Disse bedriftene har også over 8 prosentpoeng høyere vekst i antall ansatte enn tilsvarende bedrifter som ikke er med i et næringsmiljø.

- Innovasjon Norge bidro i fjor med støtte til 35 klyngeprosjekt og vi ser flere og flere næringsklynger med tydelige internasjonale ambisjoner. Målrettet samarbeid og fokus skaper ringvirkninger, og er den nye konkurransekraften. Fokus på oppstartbedrifter er viktig, men det er også helt essensielt at vi bidrar til omstilling og forbedring av etablert industri og næringsliv. Innovasjon Norge har derfor som mål å bidra til at det skapes flere innovative klynger og næringsmiljøer, også i næringer og bransjer der man tradisjonelt ikke jobber i klynger, noe som blir helt nødvendig fremover for å realisere internasjonale ambisjoner, sier Anita Krohn Traaseth.

Stor kapitalmobiliserende effekt

Krohn Traaseth påpeker også at Innovasjon Norge har stor kapitalmobiliserende effekt for investeringer i næringslivet.

Fjorårets bevilging fra staten og fylkeskommunene på 2,8 milliarder kroner bidro sammen med låneordninger til en innsats på i alt 6,1 milliarder kroner i form av støtte og lån til næringslivet. Denne støtten utløste ytterligere kapital og investeringer fra andre investorer og långivere. Totalt sett ga dette i 2014 15,7 milliarder kroner til utvikling av norske bedrifter.

- Med resultatene vi kan vise til i 2014, effekten av omstillingstiltakene vi gjennomfører i organisasjonen i 2015, er jeg sikker på Innovasjon Norge i årene framfor vil bli en sentral katalysator for omstilling og nyskaping i norsk næringsliv fremover, sier Anita Krohn Traaseth.

Les årsrapport for Innovasjon Norge 2014 her

Publisert :
Sist oppdatert :