Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge velger forvalter til nytt investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

Innovasjon Norge har besluttet å tildele kontrakt på forvaltning av nytt investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa til Kirkenes Forvaltning AS i Kirkenes. Dette er et nytt forvaltningsselskap som etableres av selskapet CapMan Oyj.

Med ressurser både fra Nord-Norge, Innovasjon Norge og CapMan Oyj vil det etableres et nytt og sterkt fagmiljø med kontorsted i Kirkenes. Dette gir muligheter for ny aktivitet i regionen og det sikrer nærhet til investeringsområdet til det nye fondet. Innovasjon Norge har også et ønske om at styret skal bestå av eksterne styremedlemmer som enten er, eller har erfaring, fra regionen.

Skal styrke næringssamarbeid

I 2018 ga regjeringen Innovasjon Norge i oppdrag å slå sammen Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Investeringsfondet for Øst-Europa. Formålet med det nye fondet er å fremme næringssamarbeid mellom Norge og Russland, andre land som tidligere var republikker i Sovjetunionen, og land i Mellom- og Øst-Europa som ikke er medlemmer av EU. Fondet skal prioritere investeringer som bidrar til verdiskaping og næringsutvikling i Norge.

Innovasjon Norge kunngjorde i 2018 konkurranse på forvaltning av det nye investeringsfondet. Utlysing, vurdering og evaluering av tilbud er gjennomført av eksterne aktører med Kluge Advokatfirma som hovedleverandør.

Vil etablere fagmiljø i Kirkenes

For å best ivareta formålet med fondet har det vært en viktig forutsetning at det nye forvaltningsmiljøet skal etableres i Sør-Varanger. Medarbeiderne vil selv være majoritetseiere i Kirkenes Forvaltning, med CapMan Oyj som minoritetsaksjonær. Minimum to av fire medlemmer i det nye forvaltningssteamet skal ha sitt daglige arbeidssted i Kirkenes, men mest sannsynlig vil hele teamet ha kontorsted her.

-Vi ser frem til å ta fatt på oppgaven som forvalter og håper vi kan bidra til verdiskapning og næringsutvikling for regionen og for Norge, sier Hans Christian Dall Nygård, som vil være daglig leder i Kirkenes Forvaltning.

Det nye, sammenslåtte fondet vil etableres som et datterselskap av Innovasjon Norge. Datterselskapet vil, på samme måte som Kirkenes Forvaltning, ha kontoradresse i Kirkenes.

-Jeg er glad for at vi har valgt en forvalter som har erfaring og kompetanse, og som kan bidra til å bygge opp et kompetent fagmiljø i Sør-Varanger. Dette er samtidig et spennende oppdrag for norske bedrifter i hele landet, sier konstituert administrerende direktør i Innovasjon Norge Hans Martin Vikdal.

Innovasjon Norge har i anledning tildelingen av oppdraget mottatt to klager. Klagene er til behandling. Styret i Innovasjon Norge skal diskutere saken på styremøtet 24. januar 2019.

Publisert :
Sist oppdatert :