Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norges innspill til virkemiddelgjennomgangen

Administrerende direktør, Håkon HaugliFoto: Astrid Waller
Administrerende direktør, Håkon Haugli
Områdegjennomgangen tar utgangspunkt i næringslivets behov for et enklere virkemiddelapparat. Innovasjon Norge er positive til å se på endringer i dagens virkemiddelapparat og mener kundevennlighet og effektivitet må være førende. 

For å lykkes med omstilling av norsk økonomi må Norge lykkes bedre i å kommersialisere de gode ideene fra forskningen og oppnå mer vekst og eksport. Disse to områdene er de mest kritiske for Norge i årene fremover og avgjørende at gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelgjennomgangen finner en god løsning på.

Kunden i sentrum

12. desember vedtok Innovasjon Norges styre ny strategi for perioden 2020-2025. Strategien tar utgangspunkt i Norges behov for å utvikle et mer allsidig og bærekraftig næringsliv, og gi norsk næringsliv en rolle i å løse store felles samfunnsutfordringer.

Vi vil legge til rette for at flere norske bedrifter kan utnytte potensialet i ny teknologi, eksportere varer og tjenester, og dra nytte av EUs nye portefølje av innovasjonsvirkemidler. Innovasjon Norge vil utvikle rollen som sparringpartner for myndigheter og næringsliv i hele landet. Ved å ta i bruk nye metoder for kunnskapsinnhenting og analyse vil vi styrke våre faglige råd til eiere og oppdragsgivere, og forenkle og forbedre næringslivets inngangsport til et samlet og koordinert virkemiddelapparat.

Fra og med første januar 2020 vil det kunderettede arbeidet i Innovasjon Norge være organisert i tre divisjoner: Nærings- og samfunnsutvikling, Eksport og vekst, og Spesialoppdrag.

I vår egen omorganisering, har kundeorientering vært førende. Vi deler virkemiddelgjennomgangens mål om å forenkle, men mener konsulentene i for liten grad løser den oppgaven som ble trukket frem som en av de viktigste; å designe et virkemiddelapparat som er mindre komplekst og lettere å navigere i for bedriftene. Vi mener at både de foreslåtte regionale styringsmodellene og grensedragningen mellom forretningsdrevet versus forskningsdrevet innovasjon bidrar til økt kompleksitet for kundene.

Les hele innspillet fra Innovasjon Norge:

Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Helhetlig anbefaling om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Publisert :
Sist oppdatert :