Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norges nye plattform på plass

Et felles løft i Innovasjon Norge i 2015 har så langt resultert i at gründere over hele landet gjennomsnittlig får svar innen ti dager på søknad om etablerertilskudd, 35 millioner er spart på administrasjonskostnader i henhold til statsbudsjettet, alle er innplassert i ny kunderettet organisasjonsdesign, en rekke fellestjenester er sentralisert, antall mellomledere er redusert fra 69 til 43 og nedbemanningsprosessen er i avslutningsfasen.

Denne uken samles 650 Innovasjon Norge-kollegaer for første gang i Oslo for å bli bedre kjent med hverandre og en organisasjon som har gjennomgått en stor omstilling siste halve året.

- Etter krevende omstillingsmåneder går vi nå inn i en ny fase. Det skal markeres. Nå skal det bygges videre, opp og frem. Vi vil styrke samarbeidskulturen mellom våre kollegaer fra hele verden, og skape motivasjon og bevissthet om hva som forventes av oss i den nye plattformen som vi har bygget for Innovasjon Norge. Vi vil møtes for å øke kunnskapen om organisasjonen vår, hva vi leverer i fellesskap, slik at vi er i stand til å yte enda bedre og relevant service og tjenester for våre kunder. Dette arrangement er et viktig ledd i vår interne kulturbygging og kunnskapsløft, og et sentralt skritt for oss fremover som ett selskap, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norges ledelse valgte tidlig å prioritere arrangementet i årets budsjett, og har finansiert samlingen ved å kutte ned på en rekke tradisjonelle arrangementer. Å samle alle kollegaer til hovedkontoret i Oslo har vært en etterlengtet aktivitet i organisasjonen.

- Jo bedre koordinerte vi er og bredere kunnskap vi har som organisasjonen, desto bedre er Innovasjon Norge rustet for å bistå norsk næringsliv i årene framover, sier Krohn Traaseth.

Klare resultater og tydelige mål

I løpet av de siste 11 månedene har omstillingen i Innovasjon Norge resultert i en redusert gjennomsnittlig saksbehandlingstid for gründere i første fase fra 60 til 10 dager. Enkelte kontorer, som Hedmark leverer allerede på under fire dager. Det er kuttet 35 millioner i administrasjon, fellestjenester er sentralisert og antall mellomledere er redusert fra 69 til 43. Sist men ikke minst sto Innovasjon Norge i bresjen for Drømmeløftet - en stor nasjonal og internasjonal «høring» der over 3500 selskaper og næringer i privat og offentlig deltok. Denne informasjonen vil selskapet bruke som fundament for sitt strategiarbeid i høst.

- Resultatet har blitt en helt ny organisasjonsstruktur som er rettet mot kundemålgrupper og oppdrag. Det vil ta tre til fem år før den er operativ slik vi ønsker, men plattformen er nå på plass og arbeidet fremover har fokus på å implementere steg for steg, forteller Krohn Traaseth.

En treårig digitaliseringsplan er satt ut i livet og Min Side for gründere lanseres første kvartal 2016. Det kommer en betaversjon for gründere før jul, og gründerne skal få være med å utvikle den.

Hele verdens Innovasjon Norge samles

Startskuddet for den tre dager lange samlingen går 26. august. Først ut er regionale møter i Norge, der Innovasjon Norges internasjonale kontorer vil møte bedrifter og næringsklynger, relevante for deres markeder.

Torsdag blir det intern samling i Oslo. Guidede turer i hovedkontorets nærmiljø i Oslo, felles middag og teambygging vil stå på dagsorden. En som har reist fra Brasil til Norge for å møte kollegaer fra hele verden, er Guilherme Mendes, prosjektleder ved Innovasjon Norges kontor i Brasil.

- At vi nå samles er en unik mulighet for alle oss ansatte til å møte kollegaer ansikt til ansikt og bygge nettverk som vil styrke båndene mellom Innovasjon Norges ansatte over landegrensene. Jeg forventer å lære mye nytt om organisasjonen vår gjennom faglige og sosiale møter, forteller han.

Intern fagdag

Fredag 28. august vil interne workshops gi alle medarbeidere et klarere bilde av den nye hverdagen i en omfattende organisasjon.

Innovasjon Norge har gjennom endringene siste året også gjort noen strukturelle forandring og opprettet nye divisjoner. Alle våre kolleger skal få mulighet til å lære mer om hvordan det jobbes med bærekraft, digitalisering, gründer- og klyngesatsingen, reiselivssatsingen med mer.

- Dette blir en historisk og velfortjent første samling av alle kolleger i Innovasjon Norge, som vi håper blir både lærerik og minnerik for alle våre medarbeidere, avslutter Krohn Traaseth.

Publisert :
Sist oppdatert :