Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norges styre gjenvalgt for to nye år

Leder av Innovasjon Norges styre, Gunnar BovimFoto: Thor Nielsen / NTNU
Styreleder i Innovasjon Norge, Gunnar Bovim
Hele Innovasjon Norges styre er gjenvalgt for perioden 2020 – 2022 under selskapets foretaksmøte i dag. Gunnar Bovim fortsetter som styreleder.

- Jeg er glad for den tillit valgkomiteen og våre eiere har vist styret. Innovasjon Norge har en særdeles viktig rolle for å bistå norsk næringsliv i den krevende situasjonen vi står i, og vårt samfunnsoppdrag om å verdiskaping over hele landet oppleves som viktigere enn noensinne sier Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge. - Det er viktig at vi tenker fremover for å sikre at vi har levedyktige og innovative bedrifter også når situasjonen normaliseres.

Bovim tiltrådte som styreleder i mai 2018.

Valgkomiteen har hatt særlig fokus på lederkompetanse, kompetanse innen finans, kreditt og bank, erfaring fra regionale politiske prosesser og eierskap, og erfaring knyttet til næringslivets utfordringer og muligheter. Valgkomiteen anser at nåværende styre samlet sett innehar ønsket kunnskap, erfaring og kompetanse, og innstilte til gjenvalg av samtlige representanter.

- Dagens utfordrende situasjon viser i enda større grad hvor avgjørende samarbeidet mellom det private og offentlige, utdanning, forskning og innovasjon er. Innovasjon Norge har en sentral rolle i dette samarbeidet, og på vegne av styret ser jeg frem til fortsatt å bidra i et selskap med et så samfunnsviktig og spennende mandat, sier Bovim.

Valgkomiteens medlemmer består av representanter fra Innovasjon Norges eiere og ledes av Ingelise Arntsen. Staten ved Nærings – og fiskeridepartementet eier 51 % og fylkene 49 % av Innovasjon Norge. Valgkomiteens innstilling er basert på styrets egenevaluering, samtaler med samtlige styremedlemmer og administrasjonen, og innspill fra Innovasjon Norges eiere. Hele styret i Innovasjon Norge er på valg annethvert år.

Styret i Innovasjon Norge:

Gunnar Bovim (styreleder) (Trøndelag)
Jørand Ødegård Lunde (nestleder) (Innlandet)
Merete Nygaard Kristiansen (Troms og Finnmark)
Eirik Wærness (Rogaland)
Sigbjørn Johnsen (Innlandet)
Arvid Andenæs (Vestland)
Helene Falch Fladmark (Agder)
Kristin Misund (Viken)
Jan Løkling (Vestfold og Telemark)

Se bilder og mer informasjon.

I tillegg er det to ansatterepresentanter i styret. Valgprosessen for disse forventes å være klar senere i mai.

Publisert :
Sist oppdatert :