Hopp til hovedinnhold

Innovasjonstale og Drømmeløft verden rundt

Nærings- og samfunnsaktører fra Stavanger i sør til Alta i nord har denne uka tatt del i oppsummeringen av Drømmeløft-mobiliseringen og Innovasjon Norges anbefalinger, til den omstillingen som næringslivet nå må gjennom. Innovasjonstalen og Drømmeløftet blir også markert i en rekke av de utenlandske markedene der Innovasjon Norges har kontor.

Landet rundt og verden med! Nesten simultant ble Innovasjonstalen og Drømmeløft-rapporten presentert regionalt i inn- og utland i regi av Innovasjon Norges regionskontor. Innenlands er det gjennomført i alt elleve regionale arrangement, henholdsvis i Alta, Bergen, Bodø, Florø, Hamar, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund. I tillegg vil utlandskontorene gjennomføre tilsvarende arrangement i de viktigste markedene. Innovasjon Norge i Singapore har allerede gjennomført sitt, og denne uka gjør Milano-kontoret det samme.

Omstilling er budskapet

Hovedbudskapet på samlingene har vært at norsk næringslivet må omstilles i en mer bærekraftig retning. I følge Drømmeløft-rapporten – der rundt 3500 aktører innen samfunn- og næringsliv har gitt sin innspill gjennom over 80 drømmeløftarrangement i inn- og utland – er norsk næringsliv selv forberedt på å klare omstillingen. Også Innovasjon Norge girer nå om for omstilling, og gir seks anbefalinger for innovasjonsrettet omstilling:

  1. Prioritere og satse på å utvikle noen utvalgte områder der vi allerede har stor kompetanse.
  2. Utvikle de store bedriftene og etablere flere små, men samtidig få flere av de små til å vokse.
  3. Innovere og omstille mer i det offentlige.
  4. Forenkle det offentlige tilbudet til dem som vil skape og endre, og samtidig bli mer markedsorientert.
  5. Nyttiggjøre oss all arbeidskapasitet i landet, og skape økt forståelse og satsing på sosialt entreprenørskap.
  6. Vise modig lederskap – det gjelder alt fra politikere til bedriftsledere.

Les hele Innovasjontalen her

Her er noen korte rapporter fra tre av de regionale arrangementene som er gjennomført denne uka:

Drøm kan bli virkelighet i Stavanger

Agder- og Rogaland-kontorene til Innovasjon Norge stilte segbak et felles arrangement tirsdag i Det skjeve tårnet i Stavanger. Der fikk de rundt femti deltakerne servert både drømmer, dialog og underholdning. Selve arrangementsstedet beviser i seg selv at en drøm kan bli virkelighet. Tårnet ble nemlig bygget for å bevise at det var mulig å støpe på skrå tilsvarende foten på offshore betongplattformer. I sin Innovasjonstale pekte direktør Hans Martin Vikdal på utfordringene og mulighetene med fokus på Agder og Rogaland. Den nye Innovasjon Norge-logoen, løfter, omstilling og omorganisering var også tema som ble diskutert. Til stede var også samtidsrettede bedrifter fra Agder og Stavanger som ble utfordret på hvordan regionen vil se ut i 2030.

- Det som var spesielt flott var at disse bedriftene opprettet en god dialog i etterkant av møtet. Det kan bli spennende utfall, sier direktør Marit Karslen Brandal ved Innovasjon Norges kontor i Rogaland.

130 i Trondheim

Distriktskontorene til Innovasjon Norge i Nord- og Sør-Trøndelag arrangerteonsdaget felles arrangement på Prinsen Kino i Trondheim. Blant de 130 deltakeren var fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, som også er styreleder i Innovasjon Norge Sør-Trøndelag, Han presenterte et framtidsscenario fra 2029, på hans 60-årsdag, og beskrev hva som skulle til for å komme dit, som utvikling av forskningslaboratorium og innsats fra Innovasjon Norge.

- Trøndelag har en spesiell forutsetning for å utgjøre en forskjell. Vi har teknologi, matproduksjon og Nobel-pris i medisin. Uten Trøndelag på laget blir det ikke mye grønn vekst, sier direktør Vigdis Harsvik ved Innovasjon Norge Sør- Trøndelag.

Bærekraft i Østfold

I Sarpsborg ble Innovasjonstalen satt i et lokalt perspektiv, med bærekraft som tilnærming.

De store og mer framtidsrettede valgene er tema for årets Innovasjonstale. Etter 40 år med velstand må Norge legge om den økonomiske veksten i en mer bærekraftig retning, som har vært utgangspunktet for Innovasjon Norges arbeid med Drømmeløftet.

Divisjonsdirektør Inger Solberg holdt årets Innovasjonstale i Østfold, supplert med gode innovasjonshistorier fra lokale aktører.

- Østfold har store fortrinn for bioøkonomi med store jordbruks- og skogbrukstradisjoner, kombinert med innovativt næringsliv med tung kompetanse. Jeg blir kjempeskuffet om ikke denne regionen klarer å kapitalisere på disse mulighetene. Grip utfordringen, var budskapet fra Inger Solberg, direktør for bærekraft I Innovasjon Norge.

- Flere gründere må tenke vekst for å drive Norge fremover. Norske lokomotiver må lære av andre miljøer, som vi for eksempel ser i Silicon Valley. Samarbeid i og mellom klynger, gjerne på tvers av bransjer, er en effektiv strategi for nyskaping i bedrifter som er for små alene. Samarbeid er den nye konkurransen, hevder Solberg.

Publisert :
Sist oppdatert :