Hopp til hovedinnhold

Landbrukspris til bærekraftig villsauproduksjon

VinnerneFoto: Innovasjon Norge
Direktør i IN Arktis Linda Beate Randal, eier og daglig leder i Kvænangen Gårdsprodukter AS, Kurt Arne Solheim og hans datter Anja Solheim, ansatt i Kvænangen Gårdsprodukter AS.
Kvænangen Gårdsprodukter AS har vunnet Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Troms og Finnmark. Dyrevelferd og samarbeid lokalt er viktig for vinneren.

Gleden var stor da Innovasjon Norges regiondirektør i Arktis, Linda Beate Randal, delte ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2022 i Troms og Finnmark til Kvænangen Gårdsprodukter AS.

- Utrolig bra at all jobben som er gjort blir lagt merke til, sier Kurt Arne Solheim, eier og daglig leder.

Kvænangen Gårdsprodukter AS ble utnevnt som regional vinner av en jury bestående av rådgivere og direktør fra Innovasjon Norge Arktis, og mottar kr 50 000.

Prisen ble delt ut fredag 16. september i forbindelse med åpningen av årets SMAK- festival i Tromsø.

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Prisen er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. De regionale vinnerne går videre til den nasjonale finalen og kan vinne en pris på kr 250 000.

Gamle oppskrifter

Juryen som har kåret fylkesvinneren har lagt vekt på at Kvænangen Gårdsprodukter AS og Kurt Arne Solheim utmerker seg som en solid familiebedrift, som med utgangspunkt i eksisterende villsauproduksjon har økt verdiskapingen på gården ved å etablere eget produksjonsselskap og bygge eget produksjonslokale.

På gården lages det i dag et bredt spekter av produkter - fra fenalår til spekemat – basert på både egenutviklede oppskrifter og 70 år gamle oppskrifter som nå er løftet fram i lyset igjen.

- Oppskriften på spekepølsa «Reisasnabben» kommer opprinnelig fra en oppskrift fra 1950 tallet, og ble produsert på tidligere Nord Troms Pølsefabrikk i Nordreisa. Vi har fått med oss han som drev bedriften, som er gammel pølsemaker. Oppskriften består fortrinnsvis av geit, men også får og storfekjøtt, og alt er produsert av bønder i vårt område, sier Solheim.

Det de mangler av råstoff kjøpes fra andre lokale leverandører, enten det er geit eller krydder og urter. I tillegg selger de garvede skinn av villsau.

Bærekraftig familiebedrift

Kurt Arne Solheim etablerte Solheim Villsau i 2009. Høsten 2019 etablerte han Kvænangen Gårdsprodukter AS og startet med prøveproduksjon i januar 2020. Prosessen med å bygge et produksjonslokale pågikk i over 2 år, og bygget stod klart på gården i januar 2020.

Formålet var å skape en familiebedrift, der det etter hvert ville bli mulig å ansette flere. I dag er det totalt 9 ansatte på gården. Dette er positivt for distriktskommunen Kvænangen, som i dag er definert som en omstillingskommune.

- Det å drive gårdsbruk og videreforedling i en liten og næringsfattig kommune som Kvænangen, ser jeg på som utelukkende positivt. Vi er dessverre altfor få bønder igjen i kommunen, men det gir meg et ekstra gir til å stå på for å skape arbeidsplasser, og til å prøve å gå foran og vise at det er mulig å lykkes, selv i en liten kommune som vår, sier Solheim.

For Solheim er det viktig at produksjonen er bærekraftig. Det vil si at gården skal utnytte ressursene av gårdsdriften på en best mulig måte. De skal ta vare på menneskelige behov i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner i morgen. Ikke minst skal produktene være sunne og trygge å spise. Dyrene som skal være utgangspunktet for produksjonen skal leve et godt liv i Kvænangen.

- Perspektivet vårt har hele tiden vært å produsere mat på en så bærekraftig måte som mulig, med minimal bruk av kraftfor. I tillegg er det viktig å benytte de fantastiske utmarksbeitene vi har her, og i vårt tilfelle bruke øya Nøklan til våre dyr. Øya har et rikt planteliv, med mange forskjellige urter, hvor sauene kan beite fra fjæra og til høyeste topp. Vi har i tillegg kontroll på dyrene, i et rovdyrsikkert område, uten stress og lidelser for dyra våre. Om vinteren har vi sauene på innmark, rett ved fjøset, som de går inn i om de selv vil, sier Solheim.

- Alle finalister, og spesielt årets vinner, er en stor inspirasjon for alle bønder som ønsker å videreutvikle driften sin, sier regiondirektør Linda Beate Randal i Innovasjon Norge Arktis.

Publisert :
Sist oppdatert :