Hopp til hovedinnhold

- Leif Aune var en sentral samfunnsbygger

Tidligere administrerende direktør i Distriktenes utbyggingsfond, Leif AuneFoto: NTB Scanpix
Tidligere administrerende direktør i Distriktenes utbyggingsfond, Leif Aune er død, 94 år gammel. Han sovnet stille inn 20. juli, etter et langt og innholdsrikt liv.

Aune var en sentral person i samfunnsutviklingen i etterkrigstiden. Han var kommunalminister i to regjeringer, regjeringene til Trygve Bratteli (1973) og Oddvar Nordli (1975).

Som statsråd var han sterkt engasjert i distrikts- og næringsutvikling og utarbeidet blant annet Nord-Norgeplanen, et arbeid som betegnes som et pionerarbeid, og som førte til opprettingen av Nord-Norge-fondet. Dette fondet ble forløperen til Distriktenes utbyggingsfond, der Aune senere ble administrerende direktør fra 1978-1990.

Som leder av Distriktenes utbyggingsfond* var Aune med på å utvikle næringslivet i Norge – blant annet norsk oppdrettsnæring. Aunes engasjement for bruk av lokale ressurser i næringsutvikling førte også til at arbeidet med gründere og oppstartsbedrifter ble satt på dagsorden. Kvinner som ressurs i næringslivet ble under Aunes ledelse også et viktig område for næringsutviklingen.­

- Plattformen for arbeidet med næringsutvikling er ført videre og videreutviklet i dagens virkemiddelorganisasjoner. Mye av arbeidet i Innovasjon Norge bygger på arven fra Aunes tid – og hans viktige arbeid som samfunnsbygger. Aune var svært godt likt og respektert av sine omgivelser – og som leder var han høyt verdsatt. Innovasjon Norge vil uttrykke en stor takk for Aunes aktive engasjement for samfunns- og næringsutvikling, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.


* Distriktenes utbyggingsfond eksisterte frem til 31. desember 1992 da det ble slått sammen med blant annet Industribanken og Industrifondet til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, som fra og med 2004 ble en del av Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :