Hopp til hovedinnhold

Lover grønn milliardinvestering i olje og gass

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Transnova og Enova styrker satsingen på energi- og klimateknologi. De statlige virksomhetene er beredt på å bruke milliardbeløp inn mot olje og gassektoren i de kommende årene.

De fire aktørene signerte en ny samarbeidsavtale under ONS i Stavanger 27. august. Alle fire har midler tilgjengelig for bedrifter som ønsker å investere i miljø- og klimateknologi. Da håper de at også olje- og gassektoren griper muligheten.

[Bilde: Undertegning.jpg. Bildetekst: Lederne for de fire organisasjonene underskriver samarbeidsavtale. Fra høyre: Finn Kristian Aamodt, Arvid Hallen fra Forskningsrådet, Nils Kristian Nakstad, Enova og Konrad Pütz fra Transnova. Foto: Forskningsrådet.]

– Olje- og gassektoren står for betydelige klimagassutslipp. Samtidig ligger de teknologisk i fremste rekke og har tidligere vist en formidabel evne til å få fram og ta i bruk ny teknologi. Vi ønsker å bidra til at vi sammen får fram teknologien som kan hjelpe oss å nå to-gradersmålet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.


Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Finn Kristian Aamodt mener dette er en viktig satsing for fremtiden. – Leverandørindustrien til energisektoren er en av de viktigste vekstmotorene i Norge, og har internasjonalt unik kompetanse, sier Aamodt. – Potensialet for verdiskaping innen miljøteknologi er betydelig. Samtidig vet vi at utvikling og introduksjon av nye teknologier kan være krevende. Her har virkemiddelapparatet en rolle: Vi skal være pådriver og risikoavlaster, slik at flere prosjekter blir realisert, sier Aamodt.

En ledende rolle

Administrerende direktør i Norsk Olje og gass, Gro Brækken hilser satsingen velkommen.
- Vi er veldig glade for denne satsingen, dette er en viktig brikke for at olje- og gassnæringen i Norge kan utvikle og forbedre energieffektiviseringstiltak og teknologi som reduserer klimagassutslipp. Norsk sokkel har allerede verdens laveste Co2-utslipp per produserte enhet, men med en stadig modnere sokkel og økt utvinning, må vi hele tiden forbedre oss og få til utslippskutt. De statlige aktørenes satsing kan fremskynde slike forbedringer og gjøre dem mer lønnsomme, sier Gro Brækken.

Med Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Transnova og Enova, har Norge et virkemiddelapparat som støtter norsk teknologiutvikling fra forskning til demonstrasjon og kommersialisering.

[Bilde: Finn Kristian Nyhetskanalen.jpg. Bildetekst: Finn Kristian Aamodt i samtale med Forskningsrådets Arvid Hallén på TV2Nyhetskanalen. Programleder er Jan Ove Ekeberg.]

Kontaktpersoner:

Innovasjon Norge: Marianne Tonning Kinnari, Leder kompetansesenter for Miljøteknologi, tlf. 977 49 892, e-post: marianne.tonning.kinnari@innovasjonnorge.no

Enova: Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef, tlf. 95 06 65 65, epost: eiliv.flakne@enova.no

Forskningsrådet: Kristoffer Robin Haug, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 95 83 09 42, e-post: krh@forskningsradet.no

Publisert :
Sist oppdatert :