Hopp til hovedinnhold

Mange gode kandidatar til Bygdeutviklingsprisen 2015

Kven stikk av med 250 000 kroner, heider og ære som vinnar av den nasjonale Bygdeutviklingsprisen for 2015? Svaret får vi i den norske ambassaden i Berlin torsdag 14. januar 2016 i samband med Internationale Grüne Woche.

Bygdeutviklingsprisen er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressursar. Det vert kåra fylkesvise vinnarar som får 50 000 kroner.

Fylkesvinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner. 3 av fylkesvinnarar vert nominert til den nasjonale prisen og invitert til Berlin, kven dette er vert offentleggjort seinare.

Kandidatane vert vurdert etter:

  • Økonomisk resultat/lønsemd
  • Nyskaping/originalitet
  • Sosial og miljømessig berekraft, her under utnytting av lokale ressursar, fortrinn og ringverknader i lokalsamfunnet
  • Sysselsetting, særleg for kvinner og ungdom

Fylkesvinnarar 2015

Østfold Klatring på Grensen AS
Sjå video om prisvinnaren
Les om vinnaren og prisutdelinga

Akershus Folvell Gård

Oslo Markajentene AS

Hedmark Braastads epler

Oppland Tor Oxhovd Svalesen
Les om vinnaren og prisutdelinga

Buskerud Økologisk spesialkorn Skandinavia AS

Vestfold Foldvik Familiepark AS
Les om vinnaren og prisutdelinga
Høyr radioinnslag med vinnaren

Telemark Ikkje kåra

Aust-Agder Tor Helge og Turid Arnevik

Vest-Agder Alpakka Lista

Rogaland Lena og Geir Joa

Hordaland Galleri G Guddal AS

Sogn og Fjordane Åmot Operagard

Møre og Romsdal Skåla Bær AS
Les om vinnaren og prisutdelinga

Sør-Trøndelag Oppdalsmat AS

Nord-Trøndelag Ikkje kåra

Nordland Dønnes Gård

Troms Grundnes Gård Les om vinnaren og prisutdelinga

Finnmark Ikkje kåra 

Publisert :
Sist oppdatert :