Hopp til hovedinnhold

Nye markedsmuligheter i USA i 2021

New York by i solnedgangenFoto: Unsplash
USA har nettopp gjennomført et valg som ble svært krevende, og der det tok lang tid å få avgjort hvem som faktisk vant. Nå er Joe Biden valgt, og han har allerede varslet at han kommer til å gjennomføre store endringer, blant annet i USAs deltakelse i internasjonale avtaler.

Utfallet av valget vil på litt lengre sikt påvirke mulighetene for norsk næringsliv i USA, men akkurat hvordan det slår ut, er vanskelig å si nå. På kortere sikt vet vi at det amerikanske markedet er sterkt preget av flere ekstraordinære hendelser som påvirker innbyggerne og selskapenes kjøpsatferd, og norske selskapers muligheter i markedet.

Blant disse hendelsene er:

  • Retningslinjer knyttet til reise, mobilitet og fysisk nærvær relatert til Covid-19.
  • Ustabilitet i rammebetingelser knyttet til arbeidstillatelse og ‘America first’-holdninger.
  • En betydelig økt interesse knyttet til å få tatt et oppgjør med strukturell rasisme i samfunnet.
  • Økt frustrasjonsnivå og polarisering med opptøyer som resultat.

På den positive siden stimulerer situasjonen til økt interesse for digitale løsninger, eCommerce, mer bærekraftige og kortreiste løsninger og produkter og økt samfunnsansvar. Situasjonen har også ført til midlertidig oppmyking av innkjøpsregimer og økt bruk av telemedisin og edtech. Vi ser også tendenser, spesielt i tidlig fase, til at interessen er økende for hva som skjer i mer fjerntliggende markeder, fordi man uansett møtes digitalt. Utvidede finansielle støtteordninger er stadig tilgjengelige og justeres for både enkeltpersoner og selskaper.

Tech og tidligfase

Våre kunder i tidlig fase melder om at koronasituasjonen tvinger selskapene til å revurdere overordnet salgsstrategi. De utrykker sterk bekymring for fysiske utsalgssteder som salgskanal, men ser en positiv utvikling i netthandel, hvilket gir muligheter for å drive større deler av forretningen fra Norge. Flere melder om at en dreining mot direkte til konsumer salg fremfor via fysisk distributør har hatt en positiv utvikling i denne perioden. Av dette følger nødvendigheten av økt innsats i nettbaserte markedsførings- og salgskanaler, logistikkprosesser, tilpasning av kundestøtte og lignende.

Selv om de strukturelle utfordringene er mer fundamentale i USA enn i Norge, synes utsiktene for næringslivet lysere enn man fryktet ved inngangen til krisen. Varekjøp og børsaktivitet understreker dette.

Motsetningen til de digitale forretningsmodellene, produktene og tjenestene som blomstrer nå, er industrier som er avhengig av fysisk transport og fysiske møteplasser. Reiselivsnæringen er i en særstilling her.

Reiseliv

Vi har spurt 116 turoperatører og reisebyråagenter i USA og Canada om deres holdninger til Covid-19. Majoriteten av aktørene rapporterer at deres virksomhet er sterkt preget i 2020, men kun en fjerdedel rapporterer om svært negativ utvikling i salget for 2021. Veldig mange omprioriterer nåtil å fokusere på langsiktig virksomhet for 2021, i stedet for å redde stumpene kortsiktig for 2020. De fleste gjennomfører kostnadsbesparende omstruktureringer, som redusert arbeidsinnsats, permitteringer og oppsigelser. I tillegg rapporterer flere at de, i hvert fall midlertidig, skifter fokuset fra en middelaldrende til en yngre målgruppe etter Covid-19, ettersom eldre målgrupper er mindre risikovillige og mer bekymret for egen helse og velvære. De største bekymringene for reiselivet nå er overlevelse, inntekter, kontantstrøm, tap an ansatte og at det skal komme en ny bølge av Covid-19.

Norge rapporteres blant amerikanere som det 5. mest attraktive reisemålet i Europa etter korona, like bak Storbritannia, Irland, Frankrike og Italia. Vi vil nok se et skifte fra gruppereiser til individuelle reisende, og nesten alle reiselivsaktørene vi har snakket med tror at renslighet og sanitære forhold vil være avgjørende for deres kunder når de kan reise igjen. I tillegg antas det at reisende ikke vil ønske å besøke reisemål med store folkemengder. Vi mener posisjonering av Norge som rollemodellen for bærekraftig reiseliv ikke bare er en stor mulighet, men en nødvendighet for å fortsette den svært positive trenden i reiselivsutviklingen fra USA til Norge før koronapandemien rammet oss.

Forsvars- og sikkerhetsindustrien

I likhet med reiseliv er forsvars- og sikkerhetsindustrien avhengig av fysisk forflytting, testing og lignende. Innovasjon Norge samarbeider med Utenriksdepartementet og industrien for å redusere handelshindringene knyttet til reiserestriksjoner gjennom å få industrien definert som en «kritisk sektor» både i USA og Norge. Dette betyr at det i begge land tas i bruk spesielle tiltak for å sikre fortsatt drift. I løpet av juni har Innovasjon Norges kontor i Washington DC og Forsvarsdepartementet jobbet frem en prosess for å tillate innreise for norsk industripersonell til USA og visa versa.

Forsvarsdepartementet opplyser i en pressemelding at stønadspotten til FoU-formål øker fra 71 millioner i 2019 til 91 millioner i år og 116 millioner kroner neste år. Dette er en økning i støtten til FoU-prosjekter med over 60 prosent som kan benyttes av mindre selskaper med ambisjoner om å komme seg inn i sektoren.

Av proteksjonistisk art har vi opplevd at USAs marine eksempelvis har inkludert klausuler i visse anbudsdokument som krever at undersystemer som representerer mer enn 5 prosent av leveransens totalkostnad blir innkjøpt fra amerikanske leverandører. Grunnen som oppgis er at pandemien har avdekket svakheter i den globale forsyningskjeden til det amerikanske forsvaret. Dette er ikke i tråd med bilaterale avtaleverk og blir fulgt opp av Innovasjon Norge, sammen med Forsvarsdepartementet og Forsvarsattachéen ved den norske ambassaden i DC.

Publisert :
Sist oppdatert :