Hopp til hovedinnhold

Merkevaren Norge – en nasjonal eksportsatsing

Dykkere som planter et norsk flagg i havet
Norge må øke eksporten, og land med en sterk merkevare har klare konkurransefortrinn over land med mindre kjente merkevarer. Dette danner bakgrunnen for Merkevaren Norge, en nasjonal eksportsatsing som skal samle private og offentlige aktører rundt Norges ønskede posisjon som bærekraftspioner.

Utfordringen - Utvide Norges posisjon

I 2017 ga regjeringen Innovasjon Norge i oppdrag å «styrke Norges grønne, offensive profil – sammen med næringslivet». Målet er økt eksport, i tillegg til å vise verden hvorfor man bør bo, jobbe, starte bedrifter, investere i, og besøke Norge.

Posisjonen - En bærekraftspioner


Norge kan og bør basere sin internasjonale posisjon på å være en «pioner på bærekraftige løsninger». Her har Norge både høy internasjonal troverdighet og konkurransefortrinn. Posisjonen samsvarer også med våre internasjonale forpliktelser til Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål.

Vår historie

Tre pilarer forklarer essensen i Merkevaren Norge:

Hvor vi kommer fra
Norge – «Powered by nature»

Norges historie handler om bønder, fiskere og sjøfolk. Vi har lært å utforske, bruke og respektere naturen gjennom hardt arbeid i tøft klima – og vet at bærekraft er mer enn et abstrakt konsept. Norge er «powered by nature» fordi fjell og elver har gitt oss selvforsynt vannkraft og fordi kyst og fjord har gjort oss verdensledende på havet.

Hva vi kan tilby
Norge – «North of the ordinary»

Norge har en velfungerende infrastruktur og høyt utdannet befolkning. Det skaper bærekraft for både miljøet og økonomien. Vi viser vei innenfor blå og grønne sektorer, er først ute med smarte løsninger og avansert teknologi,og starter bedrifter med rask, ansvarlig og robust vekst. Dermed setter vi standarden «North oftheordinary».

Hvem vi er
Norge – «Built on equal opportunities»

Norge er bygget på likhet. Vi tror på et inkluderende arbeidsliv hva gjelder kjønn, alder, religion, politikk, legning og etnisk bakgrunn.Økonomien vår er for eksempel mer avhengig av den høye andelen yrkesaktive kvinner enn av all nordsjøoljen. Vi tror også på tett samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og høy tillit i samfunnet senker risikoen for bedrifter og investorer. Den norske modellen lykkes på grunn av like muligheter for alle.
Merkevaren Norge er en ny måte å jobbe på - en nasjonal dugnad

Merkevaren Norge er en nasjonal eksportsatsing som innebærer tiltak på en rekke områder. Tiltakene samler private og offentlige aktører til en nasjonal dugnad for å fremme felles interesser.

Et digitalt utstillingsvindu


Lanseringen av et digitalt utstillingsvindu for grønne løsninger er startskuddet for Merkevaren Norge. Her inviteres norske bedrifter til en felles plattform for å vise frem innovative produkter og tjenester, og sammen styrke Norges internasjonale posisjon som bærekraftspioner.


Investeringssatsing


Vi skal bli flinkere til å tiltrekke oss internasjonale investeringer. Gjennom «Invest in Norway»-satsingen skal vi gjøre det enklere og mer attraktivt for utenlandske investorer og bedrifter å etablere seg i Norge – og hjelpe de som allerede er i Norge å øke sin tilstedeværelse.


Globalt vekstprogram


Vi skal bli flinkere til å omsette forretningsmuligheter til salg og konkret samarbeid. Gjennom et «Global Growth»-program skal vi samle små grupper med ambisiøse norske bedrifter innenfor samme sektor for å øke eksportkompetanse.


Nasjonale besøkssentre


Vi skal gi internasjonale delegasjoner en sømløs og attraktiv opplevelse i møte med offentlige aktører og næringsliv. Gjennom nasjonale besøkssentre og et godt tilrettelagt tjenestekonsept,skal besøk fra utlandet få en tydeligere ramme og en tettere oppfølging i ettertid.


Profilering av havnæringene


Vi skal utvikle en helhetlig profil for å samle alle de forskjellige havnæringene – petroleum, fisk, maritim og andre marine sektorer. Gjennom samarbeid mellom private og offentlig aktører skal Norge bli en «SiliconValley» for havet og dermed styrke vår internasjonale konkurransekraft som havnasjon.


Strategisk tilstedeværelse på internasjonale arrangementer


Vi skal bruke vår nye profil aktivt på internasjonale bedriftsarrangementer der norske representanter er til stede. På alt fra store messer til lokale seminarer skal Merkevaren Norge benyttes for vise et enhetlig bilde av norske bedrifter og norske løsninger for internasjonale og lokale beslutningstagere.

Publisert :
Sist oppdatert :