Hopp til hovedinnhold

Miljøteknologi og gründerstøtte på topp hos Innovasjon Norge i 2015

Anita Krohn Traaseth og Monica MælandFoto: Tom Hansen/Innovasjon Norge
Anita Krohn Traaseth og Monica Mæland
Antallet innvilgede tilsagn om etablerertilskudd til oppstartbedrifter og gründere fra Innovasjon Norge økte med rundt 74 prosent fra 2014 til 2015. – Vi opplever en enorm interesse for bistand i omstillings- og nyskapingsarbeidet som foregår i Norge nå, både fra gründere og etablert industri og næringsliv, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Også interessen for støtte til grønn omstilling er økende.

- Næringslivet har selv svart på omstillingsbehovet gjennom økt innovasjon og nyorientering. Tendensene er helt tydelige både blant gründere og etablerte bedrifter. I Innovasjon Norge opplever vi en kraftig økning i etterspørselen etter våre tilbud og tjenester, sier Krohn Traaseth.

Mer nyetablering og omstilling

De foreløpige tallene for 2015 viser samlet sett en økning på 10 prosent i antall innvilgete saker om tilskudd og lån fra Innovasjon Norge til norske bedrifter og etablerere. Av den samlede støtten fra Innovasjon Norge til næringslivet går rundt regnet en femdel til nyetableringer og gründere. En stor etablererinteresse, sammen med økte rammer, bidro her til at antallet innvilgende tilsagn om etablerertilskudd til oppstartbedrifter og gründere alene økte fra 867 i 2014 til 1500 i 2015.

- Regjeringen har signalisert at denne satsingen vil fortsette. Mens det i 2010 var avsatt 50 millioner kroner til etablerertilskudd, vil det i 2016 være hele 340 millioner kroner til norske gründere som vil satse. Det er en syvdobling av midlene til etablerertilskudd som vil komme gründere over hele landet til gode, sier Anita Krohn Traaseth.

Effektivisering

Innovasjon Norge har som organisasjon også vært gjennom en stor omstilling og effektiviseringsprosess med blant annet ny organisering av hele selskapet, nedbemanning og digitalisering av enkelte tjenester i 2015. Samtidig har organisasjonen vår klart å redusere saksbehandlingstiden for etablerertilskudd fase 1 til gründere fra 60 til 10 dager fra august 2014 til august 2015.

- Første kvartal 2016 kommer vi med den nye e-søknaden og MinSide for gründere. Det er mye som gjenstår, men vi er på vei, sier Krohn Traaseth.

Grønt skifte

Det har i 2015 også vært stor pågang etter støtte til utvikling av miljøteknologi. I løpet av året er det innvilget 340 millioner kroner fra Miljøteknologiordningen.

Innovasjon Norge-direktøren trekker særlig fram det at regjeringen nå legger ytterligere til rette for et grønt skifte og en mer bærekraftig omstilling gjennom styrking av støtten til utvikling av miljøteknologi. Fra opprettelsen av denne ordningen i 2010 har bevilgningene vokst fra 140 millioner kroner til 505 millioner kroner i 2016.

- Fokus på løsninger i en grønnere retning og behovet for risikoavlastning både i form av finansielle og ikke finansielle tjenester i ulike faser, er to tydelige beskjeder fra våre kunder. Våre folk har levert en formidabel innsats i omstillingsåret 2015, og vi er klare til å levere mer og vil følge opp i 2016, sier Krohn Traaseth.

Også ordningen med støtte til industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter har i 2015 hatt stor interesse, med en samlet bevilgning på 365 millioner kroner.

Leverer i omstilling

Næringsminister Monica Mæland er fornøyd med at Innovasjon Norge har klart å håndtere den pågangen som har fulgt omstillingen av norsk næringsliv i 2015, samtidig som selskapet selv har vært i et krevende omstillingsår.

- Innovasjon Norge gjør en viktig jobb for utvikling av norsk næringsliv, både det nye og det etablerte. Norge trenger flere gode gründere og vekstbedrifter. Fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner, ideer og ressurser, sier næringsminister Monica Mæland.

Mer informasjon

For mer informasjon, ta kontakt med Innovasjon Norges pressevakt:
media@innovasjonnorge.no / telefon 482 12 437

Publisert :
Sist oppdatert :