Hopp til hovedinnhold

Nå kan enda flere norske bedrifter få drahjelp fra EU

3 EU flags and buildings in the backgroundFoto: GettyImages
Regjeringen har i dag gitt grønt lys for flere EU-programmer som er viktige for norsk næringsliv: Horisont Europa, Digital Europe Programme, EUs romprogram og COSME. 

– For norske bedrifter over hele landet er dette en svært god nyhet. Norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer er viktige verktøy for internasjonalisering og eksport. Norske bedrifter får tilgang til nettverk, kompetanse og kapital som legger grunnlag for videre vekst, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge følger utviklingen av programmene tett og ser at de svarer godt til næringslivets behov og til de store samfunnsutfordringene vi må løse fremover.

Høye ambisjoner for Horisont Europa

Horisont Europa erstatter Horisont 2020, og dekker perioden 2021–2027. Totalrammen er på 75,9 milliarder euro. EU satser nå mer på innovasjon, og på små og mellomstore bedrifter. Norsk næringsliv har hevdet seg godt i Horisont 2020 og hentet betydelige summer.

- Det siste året har utviklingen vært veldig positiv for norske bedrifter med rekordhøy retur fra blant annet EUs EIC Accelerator. I en utlysning i sommer fikk norske bedrifter tilbud om totalt 500 millioner i tilskudd og egenkapital fra EIC Accelerator. Kun franske bedrifter hentet mer enn de norske. Det gjør meg trygg på at norske bedrifter er godt rustet til å nå opp i konkurransen også fremover. Vår rolle er blant annet å mobilisere norsk næringsliv til å delta i EU-programmene, og gjøre dem klare til å konkurrere mot bedrifter fra hele Europa, sier Haugli.

Innovasjon Norge vil sammen med Forskningsrådet og andre bidra til at disse ordningene samspiller med nasjonale virkemidler for å styrke norsk næringslivs muligheter for internasjonalisering og eksport.

Digitalisering, skalering og eksport

De øvrige programmene Regjeringen har gitt klarsignal for er Digital Europe Programme, Romprogrammet og COSME.

Digital Europe legger vekt på bruk av ny teknologi. Interessen har vært stor blant norske aktører og programmet vil kunne bidra til økt digitalisering av norsk næringsliv. COSME skal bidra til skalering, og er av stor interesse for norske SMB-er og næringsklynger.

- Hvert av programmene byr på store muligheter for norsk næringsliv, men kombinert får vi en bredde av muligheter som utnytter synergieffekter. Det har stor betydning for bedrifter og arbeidsplasser i hele landet. Det er gledelig å se at statsbudsjettet tar høyde for synergier mellom de europeiske programmene. Innovasjon Norge er glad for den tilliten vi blir vist og skal gjøre vår del av jobben. Vi ser frem til den videre dialogen med Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om Norges ambisjoner og hvordan de skal oppnås, sier Håkon Haugli.

Innovasjon Norge ønsker å:

  • Sikre at europeiske programmer bidrar til omstilling av norsk næringsliv
  • Bidra til at norske bedrifter som får støtte fra EU lykkes i et lengre løp med skalering og eksport
  • Bidra til at norske bedrifter, klynger og offentlig sektor er med på å løse samfunnsutfordringer ved å delta i europeiske samarbeidsprosjekter


Publisert :
Sist oppdatert :