Hopp til hovedinnhold

Nærings- og fiskeridepartementet mottar pris for Innovasjon Norge

NFD er mottaker av Bedre stat-prisen 2014. Prisen ble delt ut av finansminister Siv Jensen onsdag 22. januar. Prisen tildeles for departementets arbeid med mål- og resultatstyring av Innovasjon Norge.

Departementet har utarbeidet et enkelt system for mål- og resultatstyring, som er forankret hos selskapets 20 eiere og over 40 oppdragsgivere. Systemet skal gi mulighet til å styre på mål i stedet for å bedrive detaljstyring, til å kontrollere selskapets resultater, og gi innspill til politikkutvikling og læring. Systemet skal bidra til å ansvarliggjøre selskapet for prioriteringer og ressursbruk.

- Det følger betydelige forpliktelser med å forvalte store offentlige midler. Å stadig forbedre vår evne til god styring er en måte å ivareta dette ansvaret, sier Søberg.

Todelt ambisjon

Nærings- og fiskeridepartementet har som største eier og
oppdragsgiver ansvar for å koordinere styringen av Innovasjon Norge.

-Innovasjon Norge er svært glad for at et langsiktig og skikkelig arbeid med å finne nye mål til Innovasjon Norge blir kronet med denne prisen. Sammen med NFD har vi lagt ned mye arbeid i dette. Vår ambisjon har hele tiden vært todelt. På den ene siden å finne frem til mål som er enkle og sentrale for norsk verdiskaping. På den annen side har vi hatt en ambisjon om å formulere mål som skulle kunne favne våre ulike oppdrag. Dette gir et meget godt utgangspunkt for en klar resultatorientering av vårt arbeid. Vi ser frem til fortsettelsen, sier Vincent Wego Fleischer, direktør for strategi og kommunikasjon, Innovasjon Norge.

Godt planlagt og inkluderende arbeid

Departementet ble utropt som vinner av en ekstern jury. Juryen vektlegger at departementet har gjennomført et godt planlagt og inkluderende arbeid i en særlig kompleks prosess med mange interessenter.

Juryen uttaler videre at arbeidet er et godt eksempel på hvordan man kan komme frem til mål som kan gi reell styringsmessig verdi, og viser at det er mulig å endre fokus i styringen fra detaljer og aktiviteter til verdien virksomheten bidrar med i samfunnet.

- Det ble lagt opp til en bred og inkluderende prosess, med vekt på å etablere en felles faglig plattform for oppdragsgivere, eiere og selskapet. Alle partene deltok i flere felles samlinger hvor både det faglige grunnlaget for god styring, og vårt mål med Innovasjon
Norge ble diskutert, sier underdirektør Nicolai Seip som har ledet arbeidet.

Publisert :
Sist oppdatert :