Hopp til hovedinnhold

Norge har undertegnet ny EØS-samarbeidsavtale med Bulgaria

Norges ambassadør Tove Bruvik Westberg og Bulgarias viseminister for europeiske fond, Tomislav Donchev.Foto: UD
Norges ambassadør Tove Bruvik Westberg og Bulgarias viseminister for europeiske fond, Tomislav Donchev.
Norges ambassadør til Bulgaria Tove Bruvik Westberg og Bulgarias nærings- og europaminister Tomislav Donchev underskrev i dag en ny samarbeidsavtale knyttet til EØS-midlene.

Innovasjon Norge får ansvaret for å forvalte 256 millioner kroner i det nye næringslivsprogrammet. Det er en kraftig økning fra forrige periode. Innovasjon Norge har i årene 2013 til 2016 utbetalt 105 millioner kroner i støtte til prosjekter for grønn næringsutvikling og innovasjon, til 32 bulgarske bedrifter. Mer enn halvparten av prosjektene hadde norske partnere.

Med egenfinansiering utgjorde prosjektinvesteringene for forrige periode rundt 250 millioner kroner. Programmet har vært svært populært blant søkerne.

– Prosjektene har bidratt vesentlig til et tettere samarbeid mellom våre to land, sier Eli Bleie Munkelien, direktør for Business Partnerships i Innovasjon Norge. – Det viser at den prosjektbaserte arbeidsformen vi bruker med Norway Grants gir gode og varige verdier i mottakerlandene og bidrar til å skape gode forutsetninger for videre økonomisk og sosial vekst. Norske partnere henter nyttig lærdom og innsikt fra prosjektsamarbeidet. I tillegg gir det et godt grunnlag for langsiktig forretningssamarbeid, mener Munkelien.

De første utlysningene basert på den nye avtalen vil komme tidlig i 2018. Programgramperioden varer til 2024.
Innovasjon Norge har hatt ansvar for EØS-midler i Bulgaria siden 2007. Disse pengene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS. Støtten er på samme tid et viktig verktøy for internasjonalisering av norske bedrifter mot markeder som Baltikum, Polen, Romania, Bulgaria og en rekke andre EU-land.

Det er allerede underskrevet avtale om at Innovasjon Norge skal forvalte midlene rettet mot utvikling av næringslivet i Romania, der det er avsatt 1 milliard kroner til to programområder. Videre går 180 millioner kroner til næringsrettede aktiviteter i Slovakia. Avtaler med flere land forventes å bli avsluttet i de nærmeste ukene. Det vil gi ytterlige prosjektmuligheter for norske bedrifter.

Kontakt

Eli Bleie Munkelien
direktør for Business Partnerships i Innovasjon Norge
Tlf. 918 69 486
E-post Eli.Bleie.Munkelien@innovasjonnorge.no

Knut Ringstad
programansvarlig EØS-midler Bulgaria i Innovasjon Norge
Tlf. 416 58 524
E-post: knut.ringstad@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :