Hopp til hovedinnhold

Norge – sterke på produkt, svake på marked

Norsk flagg som vaier i vindenFoto: Nils-Erik Bjørholt - Visitnorway.com
Innovasjon Norge har gjennomført en undersøkelse om hvordan internasjonale næringslivsledere oppfatter norsk næringsliv. Funnene viser at Norge anses som en verdensledende nisjeaktør med kvalitetsprodukter, men at vi sliter med å gjøre dem kjent.

I 2016 gjennomførte Innovasjon Norge 227 dybdeintervjuer av næringslivsledere i 17 land. Nullpunktsanalysen ser på hvordan Norge,nordmenn og norske bedrifter oppfattes internasjonalt.

Hvorfor – Merkevaren Norge

Etter årtier med formidabel økonomisk vekst er Norge nå i omstilling. Med dagens oljepris må eksporten fra andre næringer fordobles mot 2040 for at vi skal opprettholde samme levestandard. Som en del av arbeidet med denne omstillingen har Innovasjon Norge lansert prosjektet 'Merkevaren Norge' som en av sine store satsinger. Målet med 'Merkevaren Norge' er å bidra til norsk verdiskaping gjennom økt eksport av varer og tjenester, samt å tiltrekke oss flere utenlandske bedrifter, investeringer, turister og talenter.

I dette arbeidet er det viktig å ha presis kunnskap om hvordan Norge og norsk næringsliv oppfattes internasjonalt, og hvorfor vi oppfattes slik. Dette danner bakgrunnen for analysen.

Hovedfunn

Norge oppfattes som en verdensledende nisjeaktør, særlig innen olje, maritim og sjømat. Videre ses norsk næringsliv på som høyspesialisert, med teknologisk avanserte kvalitetsprodukter. Prisen er høy, men kvaliteten er trumfkortet. Norge oppleves å være gode på å gå fra 0 til 1 (dvs. lage prototyper), men mindre gode på å gå fra 1 til 1000 (dvs. masseproduksjon).

Den norske forretningsstilen oppleves som ærlig, direkte, profesjonell og ukorrupt. Den korte avstanden mellom leder og «gulv» beundres, og oppmuntrer til innovative løsninger og selvrealisering.

Imidlertid oppfattes norsk næringsliv som lite kunde- og markedsorientert, og lite fleksible. V lytter ikke nok til kundens behov, og vi er dårlige på kommunikasjon og markedsføring. I tillegg oppleves det at nordmenn er lite nysgjerrige på andre kulturer og forretningsskikker. Den direkte stilen kan ofte oppfattes som uhøflig, overambisiøs eller for lite ydmyk.

Hvilke muligheter gir dette oss

Analysen bekrefter i stor grad tidligere undersøkelser, og viser at Norge har stort potensiale, men at vi må bli bedre på markedsfokus- og kommunikasjon. Tiden da gode produkter solgte seg selv er over, og gjennomgående for nesten alle kildene ,er tilbakemeldinger på at norske virksomheter har et potensiale i å være mer aggressive i kommunikasjonen.

Les rapporten Norge 2016: Sterke på produkt, svake på marked

Publisert :
Sist oppdatert :