Hopp til hovedinnhold

Norsk næringsliv hevder seg i internasjonal konkurranse

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge© Astrid Waller
Norsk næringsliv har hentet om lag 4,2 milliarder kroner fra verdens største forsknings- og innovasjonsprogram – Horisont 2020. Det er mer enn forventet. Norges resultater viser at deltakelsen fra rammeprogrammet kommer hele landet til gode.

- Norsk deltagelse i EU- programmene er et viktig tilskudd til norsk næringsliv. Gjennom disse midlene kan vi være med å løfte «state of the art»-prosjekter opp et nivå og ut på den internasjonale arenaen, sa Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge på styremøtet 11. februar 2021. - Summen av dette er at Norge er et av vinnerlagene, og vi er stolte over å være med på dette.

Fått til mer enn vi håpet

Horisont 2020 startet i 2014 og er nå i sluttfasen. Etter at 93 prosent av midlene er fordelt har norske aktører innen næringsliv, offentlig sektor, forskningsmiljøer og akademia mottatt hele 2,46 prosent av midlene. Det tilsvarer 13,6 milliarder kroner, hvorav næringslivsdelen utgjør 4,2 milliarder kroner. Ved oppstarten av programmet var målet to prosent. I perioden fra 2014 har vi sett en jevn økning av midler tildelt norske aktører. Fra virkemiddelapparatet har Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og andre bistått søkerne. 

- Vi ser at de norske prosjektene og bedriftene som henter midler gjennom EUs vekst- og innovasjonsprogrammer evner å vokse. Tallene viser at næringslivet og bedriftene har blitt mer ambisiøse i løpet av programmet. Det har gitt gode resultater, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. - Deltagelse i de europeiske programmene gir norsk næringsliv tilgang på internasjonale markedsmuligheter og kompetanse som bidrar til verdiskaping i Norge. 

Tett på

En viktig suksessfaktor er både det regionale apparatet med EU-rådgivere i hele landet, og tilstedeværelsen av folk på bakken i Brussel som kjenner godt til hva som forventes. De samme personene som sitter på førstehåndskunnskap fra EUs hovedsete, er de samme som sparrer og gir råd til norske bedrifter i søknadsprosessen.

- Sparringen gir svært god verdi for de bedriftene som prøver å hente midler til skalering og internasjonalisering fra EU, sier Haugli. Spesielt stor har suksessen vært i EIC Accelerator hvor norske bedrifter har fått tilbud om 1,3 milliarder kroner i tilskudd, og over 500 millioner kroner er egenkapital. Kun bedrifter fra Frankrike, Israel og Tyskland har fått tilbud om mer egenkapital enn norske bedrifter.

I Horisont 2020 har Innovasjon Norge hatt hovedansvaret for oppfølgingen av programmer som European Innovation Council (EIC) Accelerator, Fast Track to Innovation, Innovation Support Actions, og finansielle instrumenter.

Skal sikre norsk suksess i EUs nye gigantprogram – Horisont Europa

Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd samarbeider tett for å sikre at Norge gjør det enda bedre i Horisont Europa som er etterfølgeren til Horisont 2020.

- Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og andre virkemiddelaktører har vært viktige brobyggere mellom norsk næringsliv og mulighetene i Horisont 2020. Den jobben skal vi videreføre. Vi skal jobbe for norsk suksess også i Horisont Europa, sier Bovim. – De ulike organisasjonene i virkemiddelapparatet har utfyllende kompetanse og kontaktflater som bidrar til at vi kan mobilisere flere nye aktører og tilby søkere mer helhetlig bistand, avslutter Bovim.

Styret i Innovasjon Norge ble orientert om resultatene av arbeidet med Horisont 2020 og planene for Horisont Europa i styremøtet 11. februar 2021.


Publisert :
Sist oppdatert :