Hopp til hovedinnhold

Norske bedrifter henter 220 millioner kroner fra EU – blant de beste i Europa

Person som arbeider med en film-maskin for lagring av data© Piql
Piql bruker film til å lagre store mengder data over lang tid.
12 bedrifter har hentet 210 millioner kroner i støtte til fase 2 i SMB-programmet i Horisont 2020 i år. Det er en dobling fra i fjor, og viser at Norge hevder seg godt i EUs «Champions League» for små og mellomstore bedrifter. - Norge gjør det i år like bra som Storbritannia, Irland og Sverige, og bedre enn Finland, Nederland og Israel, sier direktør for privat og offentlig innovasjon, Mona Skaret.

Innovasjon Norge har bistått de norske bedriftene med å nå opp i den sterke konkurransen. I alt får 25 norske bedrifter til sammen 220 millioner kroner i støtte til fase 1 og 2.

Kun for de beste

Bare de beste prosjektene passerer nåløyet, men gevinsten er stor – 2,5 millioner Euro. En fellesnevner for dem som lykkes er at de er små bedrifter med banebrytende løsninger, høye vekstambisjoner og stort potensial i Europa eller globalt. Bedriftene har sterke team med teknologisk og kommersiell spisskompetanse. - Vi henter hjem mer enn vi betaler for å delta, sier Mona Skaret. - Det norske bedrifter henter fra EU gjennom dette ene programmet, er mer enn vi gir i støtte til næringsklyngene i Norge.

I EU-systemet blir norske bedrifter lagt merke til. - Det er med glede jeg ser at norske bedrifter igjen og igjen sender oss gode og overbevisende prosjektsøknader for nye produkter, tjenester og forretningsmodeller, sier Bernd Reichert, seksjonsleder i EUs byrå for små og mellomstore bedrifter, EASME. - Vi er stolte av å tilby tjenester for bedrifter, som finansiering og rådgiving og å bidra til oppskalering av bedriftene. I år er Norge blant de sju landene som får mest finansiering fra EUs SMB-program.

Ledende på elektronisk identitet og digitale signaturer

Trondheimsbedriften Signicat er i dag ledende i Norden på elektronisk identifisering. Signicats tjenester gjør det mulig å bekrefte identitet ved hjelp av e-ID eller digital verifisering av papir-ID.

- Et enkelt digitalt ID-marked i Europa er viktig, slik at finansielle tjenesteleverandører kan tilby sine tjenester over landegrensene uten at kunden sliter med å bevise sin identitet. Grenseoverskridende digital ID skaper større valg og bekvemmelighet for kunden, og åpner nye markeder for finansinstitusjoner, sier Gunnar Nordseth, CEO i Signicat. - Vår visjon er å integrere e-ID over hele Europa.
Støtten fra EU finansierer utviklingen av Signicats verktøykasse, og bidrar til å skape et enhetlig identitetsmarked. Det er en av Europakommisjonens prioriteringer for siste halvdel av tiåret.

I fase 1-prosjektet finansierte støtten kartlegging av kundebehov og regulatoriske forhold. Gjennom fase 2-prosjektet får de finansiering til å lansere løsningen i sju land. For kunden betyr det et bedre og sikrere produkt.

Bevaring av digital hukommelse på film

Drammensbaserte Piql tilbyr ultrasikker, langtids-datalagring på film, der data verken kan hackes, manipuleres eller slettes. - Teknologien, utviklet med støtte fra Eurostars og SMB-programmet, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge, er allerede på plass. Med denne finansieringen fra EU vil vi kunne gå til markedet med tjenester som er solid forankret i kundens behov, sier Rune Bjerkestrand, administrerende direktør i Piql.

Piql har et bredt nettverk av samarbeidspartnere, som Filmotec i Tyskland, Kodak i USA og norske Plasto og Norner. Støtten fra EU gjør at de kan teste og utvikle produktet i samarbeid med globalt viktige pilotkunder.

Chips med 70 prosent mindre energi

Tocircle Industries AS i Glomfjord utvikler og produserer kompressorer til varmepumper for næringsmiddelindustrien, som brukes for eksempel i forbindelse med fritering og tørking.

- Støtten fra Horisont 2020-programmet gir oss muligheten til å utvikle selskapet. Vi begir oss nå inn i et meget spennende, globalt marked hvor vår patenterte teknologi vil bidra til en reduksjon i energiforbruket med opptil 70 prosent, sier styreleder Eystein Aspesletten i Tocircle.

Tocircle skal bygge et fullskala demonstrasjonsanlegg sammen med det nederlandske selskapet Duynie Group BV. Dette er et betydelig løft som bare lar seg gjennomføre med støtten fra EU.

Smart krok gir færre ulykker på dekk

Kolberg Caspary Lautom fra Skoppum og Asker skal utvikle YawSTOP, en ettermontert tilkoblingsenhet til kranens løftekrok for rotasjon og posisjonering av hengende last. YawSTOP reduserer behov for personell under løfteoperasjoner, som gjør løfteoperasjoner tryggere og mer effektive.

Finansieringen fra EU er nødvendig for å bygge ut vår produksjons- og testenhet på Skoppum, og en sterk bidragsyter for å bringe dette produktet til markedet, sier Jarle Kabbe, prosjektleder i Kolberg Caspary Lautom.
Løsningen er primært tiltenkt håndtering av last i offshorebransjen, men vil også tilbys for landkraner og for luftløfteoperasjoner med helikopter.

Fakta om Horisont 2020

  • Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram
  • SMB-programmet er en del av Horisont 2020 med budsjett på rundt 3o milliarder kroner. Norske selskaper har siden etableringen i 2014 hentet hjem nesten 400 millioner.
  • Programmet retter seg mot innovative bedrifter med internasjonale ambisjoner, og finansierer banebrytende, markedsdrevne prosjekter i alle bransjer.
  • Norge deltar på linje med EU-landene
  • Fase 1 på 50 000 euro går til markedsavklaring
  • Fase 2 på inntil 2,5 millioner euro går til gjennomføring og testing
  • Bedriftene får coaching, mentoring og møter med europeiske investorer og kunder.

Se http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument for mer informasjon.

Publisert :
Sist oppdatert :