Hopp til hovedinnhold

Norske bedrifter henter rekordhøyt beløp fra European Innovation Council

Personer fra venstre til høyre: Frode H. Larssen, operativ leder. Christopher A. Vanay, CEO. Dag Ingvaldsen, senior ingeniør. Kjell-Birger Kvinnesland, teknisk sjef. Tor Arne Hauge, gründer og styreleder.Foto: Otechos
Personer fra venstre til høyre: Frode H. Larssen, operativ leder. Christopher A. Vanay, CEO. Dag Ingvaldsen, senior ingeniør. Kjell-Birger Kvinnesland, teknisk sjef. Tor Arne Hauge, gründer og styreleder. 
Syv norske bedrifter henter over 500 millioner kroner fra EUs EIC Accelerator. Alginor, Evoy, Innomar, N2 Applied, ONiO, Otechos og Wavefoil er bedriftene som har konkurrert med over 2000 bedrifter fra 40 land i Europa om å få finansiert prosjektene sine. Kun 64 bedrifter fikk til slutt tilbud om finansiering i denne runden.

Med syv norske bedrifter gjennom nåløyet, er Norge nest best i Europa og kun slått av Frankrike. Det er imponerende og viser at norsk næringsliv utvikler innovative løsninger som hevder seg svært godt i internasjonal konkurransesier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Finansieringen er en blanding av støtte og egenkapital som bedriftene skal bruke til teknologiutvikling, vekst og skalering.

EU jobber på nye måter med å kombinere offentlig støtte med privat kapital til europeiske vekstbedrifter. EIC støtter blant annet bedrifter som utvikler banebrytende innovasjoner med høy risiko, og med potensial til å skape nye markeder, flere arbeidsplasser, vekst og velstand i Europa.

Innovasjon Norge bidrar med rådgivning i utviklingen av søknadene til EIC, pitching og trening i å svare på krevende spørsmål fra dommerpanelet i Brussel.

Det er flere sjanser for norske innovative bedrifter som ønsker å prøve seg i EU. Neste frist for å søke om EIC- finansiering er 7. oktober.

Mer om bedriftene som har hentet midler

Alginor (Haugesund): 185 millioner. Bedriften kombinerer bærekraftig, miljøvennlig og moderne høsteteknologi med avansert bioraffineringsteknologi for totalutnyttelse av stortare til fremstilling av mat- og legemiddelingredienser uten bruk av skadelige kjemikalier. Alle deler av innovasjonen er verifisert i pilotskala i selskapets pågående EU-prosjekt, som ferdigstilles i desember 2020. Det nye prosjektet tar piloten til industriell skala, og inkluderer bl.a. design og konstruksjon av et høstefartøy og et bioraffineri.

- Gjennomslaget i EICs «Green Deal» markerer en viktig milepæl for selskapet og for gjennomføring av et helt nødvendig grønt skifte i den europeiske alginatbaserte tareindustrien. Vi er veldig glade for at EU i likhet med oss har sett det uforløste potensialet og verdien som ligger i bærekraftig totalutnyttelse av stortare som har en biomasse på 100 millioner tonn langs Europas kyst», sier grunnlegger av og CEO i Alginor ASA Thorleif Thormodsen.

Alginor ASA har per i dag 210 aksjonærer og målsetningen på lang sikt er å notere aksjen på Oslo Børs’ hovedliste. - I første omgang tar vi sikte på gjennomføring av en større emisjon i forkant av en notering på Merkur Market, som vi mener har tatt seg opp kraftig i det siste, sier Thormodsen.

Evoy (Florø): 47 millioner. Med sin visjon om å eliminere utslipp fra båter har Evoy ambisjoner om å gjøre en betydelig reduksjon på globale utslipp. Evoy sin sjøreise har så vidt begynt – selv om de har utrettet mye på kort tid - og det er mange positive, men også store utfordringer i tiden fremover. Den største utfordringen er kapital i den krevende utvikling- og vekstfasen. Dette er nå noe som EU sin Green Deal skal bidra mot for å sikre Evoy sin suksess, også internasjonalt. I tillegg til veksthjelp og internasjonalisering skal midlene fra EU utvikle neste generasjon elektrisk drift for båt, der blant annet styringssystem, batteri, superlading, 24/7 Big Data og OTA (Over-The-Air) skal forbedres fra Evoy1.

- Vi er stolt og ydmyk av å være blant de ledene grønne oppstartselskapene i Europa. Innovasjon Norge har vært en viktig støttespiller for å lykkes med søknaden og intervjuet i Brussel, sier en lykkelig Daglig Leder Leif A. Stavøstrand.

Innomar (Grimstad): 63 millioner. Visjonen til selskapet er å gjøre fiskeri mer bærekraftig. Innomar har derfor utviklet og patentert fisketeiner som er skånsomme for miljøet og gir høy kvalitet på fangst og bedret sikkerhet for fiskeren. Høyere kvalitet på fangst øker inntekter uten å måtte øke fiskekvoter. Innomar utvikler også sensorteknologi for bruk med teinene som gir brukeren informasjon om fangst og posisjon i nåtid ved trådløs overføring av informasjon til digitale plattformer. Dette gjør det mulig å effektivisere fiskeriet, redusere bomturer, og minimere driftskostnader, samtidig som det gir fiskeren større frihet til selv å styre hverdagen. I tillegg åpner det for nye muligheter for informasjonsflyt og ressursforvaltning, noe som også er en del av prosjektet. Teknologien forventes å minimere utfordringer med bifangst, bunnødeleggelse, og tap av fangstutstyr. Plastforsøpling i havet knyttet til fiskeriene representerer dessverre et stort globalt problem med de vanligste fangstmetoder som benyttes i dag.

Innomar samarbeider med erfarne yrkesfiskere, anerkjente forskningsmiljøer som Nofima og HavforskingsInstituttet samt kommersielle prosjektpartnere for sensor-teknologien.

- Vi har tidligere fått støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og private investorer som har gitt oss muligheten til å realisere dette spennende prosjektet», sier CEO Tore Halvorsen.

Selskapet vil bruke støtten fra EIC til testing av prototyper, styrking av selskapet, vekst og internasjonalisering.

N2 Applied (Oslo): 26 millioner. Bedriften har utviklet en teknologi som forbedrer matproduksjonen og reduserer utslipp. En liten enhet plasseres lokalt på gården, og med luft og strøm gjøres husdyrmøkk om til verdifull gjødsel med mindre utslipp og lukt. Kunstgjødselbruken reduseres og det fossile fra matproduksjonen fjernes.

- Vår løsning kan forbedre matproduksjonen i Europa og gi reduserte utslipp. Dette behovet pekes det tydelig på i European Green Deal, og vi er glade for at EU ser potensialet og mulighetene ved teknologien», sier daglig leder i N2 Applied, Carl Hansson.

Midlene vil bli brukt til kommersialisering av løsningen og for å komme inn i markedet.

ONiO (Oslo): 74 millioner. ONiO.zero er en liten trådløs chip som høster energi fra omgivelsene og måler sensorer uten å bruke batterier. ONiO har som mål å fjerne kostbare og miljøfarlige batteriene fra dagens IoT sensorikk. ONiO.zero utvikles under strenge kvalitetskrav som muliggjør integrasjon i medisinsk utstyr. ONiO.zero er teknologisk utfordrende og kostbart å utvikle. EU-finansieringen betyr at de kan ta teknologien til markedet og gjøre selskapet klart for vekst, noe som ellers har vært krevende å få til.

- Vår teknologi vil transformere det globale IoT markedet og sørge for massiv vekst, som i dag er begrenset av avhengigheten til batterier, soer CEO, Kjetil Meisal.

Otechos (Tvedestrand): 67 millioner. Bedriften har for andre gang i løpet av tre år fått innvilget støtte fra EU for å videreutvikle sin patenterte CR-teknologi. Det siste prosjekttilskuddet fra Accelerator-programmet gjør bedriften i stand til å utvikle og installere demonstrasjonsanlegg sammen med pilotpartnerne NEL Hydrogen og Hybrid Energy innen 2023. Fornybare energisektorer som varmegjenvinning og hydrogenproduksjon trenger nemlig robuste og kostnadseffektive løsninger for å bli tatt i bruk i stor skala i industrien. Den nye pumpekompressoren er robust og enkel, og åpner opp for betydelige energibesparelser og produksjon av CO2-fritt brennstoff.

- Dette vil bane vei for oppskalering og vekst mot markedsetablering i Europa og globalt. Tilskuddet er veldig viktig for prosjektet, med dette vil vi virkelig få pumpekompressoren ut i markedet, forteller grunnlegger og styreleder Tor Arne Hauge.

Wavefoil (Trondheim): 44 millioner kroner. Gjennom EIC Accelerator skal de videreutvikle og demonstrere deres største modul med inntrekkbare baugfoiler for et skip på 100-200m, samt forberede oppskalering av produksjonen.

- Midlene fra EU betyr enormt mye for oss og vil gjøre at vi får demonstrert foilmodulen vår på den størrelsen av skip der de virkelig utgjør en stor økonomisk og miljømessig gevinst. Vi vil rette en stor takk også til Innovasjon Norge som har vært til god hjelp i forbindelse med søknaden, sier CEO Eirik Bøckmann.

Om European Innovation Council

EIC Accelerator er en del av European Innovation Council (EIC) under Horisont 2020. Det neste rammeprogrammet er Horisont Europa, som går fra 2021 til 2027. EIC støtter oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og forskere som utvikler banebrytende innovasjoner med høy risiko og potensial til å skape nye markeder, flere arbeidsplasser, vekst og velstand.Publisert :
Sist oppdatert :