Hopp til hovedinnhold

Norske bønder satser fortsatt på biovarme

Resultatene fra 2015 på bioenergiprogrammet viser at på tross av vedvarende lav strømpris så er interessen for å satse på bioenergi stor blant norske bønder.

Lokal verdiskapning

Et eksempel på et lokalt eid varmeselskap som satset i 2015 er Aurskog-Høland Nærvarme. I desember 2015 startet de opp to nye varmesentraler med leveranse til kommunale bygg, videregående skole og idrettsanlegg. Selskapet, som er eid av fire bønder, har totalt investert nær 15 millioner i de to anleggene og planlagt leveranse er på 2,5 GWh. De har i tillegg et varmeanlegg som de har drevet siden 2009 med leveranse til barneskole og svømmehall og en flisterminal.

I 2015 brukte Innovasjon Norges bioenergiprogram 66,1 millioner kroner på støtte til gårdsvarme og varmesalgsanlegg.

Spesielt er økningen i salg av varme stor, selv i en tid med lav strømpris. Dette viser at biovarme er konkurransedyktig.

– Landbrukets økte interesse for å ta i bruk bioenergi er svært gledelig. Det viser at landbruket tar ansvar for å bruke mer fornybar energi, og at de er opptatt av å ta vare på miljøet. I tillegg til muligheter for økte inntekter gjennom leveranse av varme og brensel, betyr dette også sparte kostnader i egen produksjon, sier Øyvind Halvorsen, leder for Bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge.

Konkurransedyktig energikilde

I 2015 ble det i Norge planlagt oppstart av varmeanlegg som vil gi en produksjon på 43,9 gWh. Dette er en liten økning på 2,3 GWh i forhold til 2014. Det er bevilget 66,1 millioner over bioenergiprogrammet i 2015 og totalproduksjon i landbruket av biovarme støttet over bioenergiprogrammet (2003-2015) er nå 350,5 GWh - som tilsvarer mer enn en halvt års produksjon ved et Altakraftverk. Økningen på 43,9 GWh tilsvarer bioenergi fra 25 000 fast kubikkmeter virke.

Varmesalgsanleggene står for 50 prosent av planlagt produksjon i 2015, mens resten fordeler seg med hovedvekt på gardsvarme, samt noe på veksthus og biogass.

Gjennom godt samarbeid med fylkesmennene og fylkeskommune er bioenergi til oppvarming satt på dagsorden gjennom informasjonsmøter, kurs og studieturer for å vise anlegg og danne nettverk.

- Dette arbeidet gjør at landbruket ser betydningen av å ta i bruk kortreist, fornybar energi til eget bruk og til salg av varme. Landbruksrådgivingen har også satt biovarme på dagsorden og vil gi råd om bruk av bioenergi, sier Halvorsen.

Publisert :
Sist oppdatert :