Hopp til hovedinnhold

Ny forvalter av landsdekkende såkornfond 2016

Styret i Innovasjon Norge har besluttet å gi Skagerak Maturo AS i Kristiansand/Skien ansvaret for forvaltningen av et nytt landsdekkende såkornfond. Fondet skal sørge for frisk såkornkapital på til sammen 300 millioner kroner til utvikling i norske vekstbedrifter over hele landet.

Det nye såkornfondet finansieres i form av egenkapital med 50/50-fordeling mellom private investorer og staten.

- Norge er i omstilling. Vi trenger flere gode gründere som skaper nye arbeidsplasser. Pengene som fondet satser bidrar til vekst blant yngre selskap. Det blir et viktig bidrag til utviklingen av det næringslivet og de arbeidsplassene vi skal ha i Norge i fremtiden, sier næringsminister Monica Mæland.

Risikovillig kapital

Regjeringen presenterte forslaget om et nytt såkornfond i forbindelse med Statsbudsjettet for 2016, og det ble da bestemt at lokaliseringen av fondet skal være et sted i Agder-fylkene eller Telemark. Det forutsettes også at fondet skal kunne investere i selskaper som er under 5 år gamle i hele landet

- For å utvikle nye vekstkraftige bedrifter og næringer trengs det mer risikovillig, kompetent kapital i såkornfasen. Det nye såkornfondet skal bidra til nettopp det. Her samarbeider offentlig og privat kapital om å styrke satsingsvillige og innovative bedrifter over hele landet, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge

Godt nettverk

Skagerak Maturo AS har tidligere forvaltet to såkornfond både med og uten statlig kapital. Forvalteren som er en fusjon av Skagerak Venture Capital i Kristiansand og Maturo Kapital i Skien har også forvaltet tre venturefond.

Gjennom det nye fondet vil Skagerak Maturo AS fokusere på software og informasjonsteknologi og selskaper som leverer tjenester i skjæringspunktet mellom mekanikk og IKT, dataanalyse, automasjon og robotisering.

Erik Tønnesen, managing partner i Skagerak Maturo AS, er svært fornøyd med å bli valgt ut til å forvalte det nye såkornfondet.

- Vi har et godt nettverk mot ulike bransjer og forsknings- og universitetsmiljøer som vil gi fondet tilgang til gode tidligfaseprosjekter. Vi vil også ha kontor både i Skien, Kristiansand og i Oslo, og har et godt nettverk mot private investorer. Det vil komme våre porteføljeselskap til gode gjennom økt tilgang på risikokapital i senere faser, sier Tønnesen.

Publisert :
Sist oppdatert :