Hopp til hovedinnhold

Ny mulighet for bedrifter som har søkt EU-finansiering

Kundemøte med en kvinne og to mennFoto: Getty Images
Innovasjon Norge går inn i et tettere samarbeid med egenkapitalmiljøer for å skape flere vekstselskaper. Dette er et tilbud til små og mellomstore bedrifter som har søkt om finansiering gjennom European Innovation Council Accelerator og oppnådd god evaluering, men uten å ha mottatt finansiering.

Disse selskapene kan nå søke om kombinasjonsfinansiering med tilskudd fra Innovasjon Norge og egenkapital fra investorer. Tilgang på kapital er krevende for norske bedrifter som skal vokse og skalere. Denne utfordringen har blitt enda mer krevende på grunn av koronapandemien. Innovasjon Norge lanserer derfor et tilbud for bedrifter som har behov for både tilskudd og egenkapital.

- Vi ønsker å koble EU-finansiering tettere med våre nasjonale virkemidler for å lage en mer forutsigbar og enklere prosess for bedriftene. Ved at vi bruker søknadene til EU som utgangspunkt for vår behandling, sparer vi bedriftene for merarbeid, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.
Samtidig er den største utfordringen for mange bedrifter å hente privat kapital. Derfor planlegger Innovasjon Norge å etablere et mer strukturert samarbeid med investormiljøer. Det skal sikre raskere og bedre totalfinansiering av selskapene. - Over tid håper vi også at dette bidrar til at flere selskaper vil motta finansiering gjennom EU, ved at vi øker sjansen for at bedriftene får finansiert prosjektene sine, fortsetter Haugli.

Finansiering for de beste

Det nye tilbudet vil være åpent bare for bedrifter som har mottatt kvalitetsstemplet Seal of Excellence i sine søknader til European Innovation Council (EIC), og som samtidig oppfyller nasjonale kriterier. Det kommer til å bli stor konkurranse om disse midlene, og prosjektene må få en positiv vurdering både fra Innovasjon Norge og fra en eller flere pre-kvalifiserte investorer.

Det offentlige reduserer risikoen

For private investorer vil det være attraktivt å kunne investere i bedrifter der det offentlige bidrar til å redusere risiko gjennom å gi tilskudd. I tillegg ønsker Innovasjon Norge å koble lovende bedrifter sammen med investormiljøer. Det er et mål for Innovasjon Norge at flere norske bedrifter henter finansiering gjennom European Innovation Council, og at de beste bedriftene klarer å finansiere prosjektene sine gjennom EU eller Innovasjon Norge og investorer.

- Her står Innovasjon Norge sammen med investormiljøer klare til å finansiere lovende utviklingsprosjekter som er godkjent i EU, men mangler kapital. Denne ordningen gir norske bedrifter flere muligheter for finansiering, og kan bidra til å skape enda flere og gode vekstselskaper. Jeg ser fram til å følge resultatene for dette tiltaket, sier næringsminister Iselin Nybø.

Innovasjon Norge kommer til å gjøre tre vurderinger, i juni, august og desember, etter at EU har gjort sine vurderinger. I tillegg vil interesserte investorer vil gjennomføre en due diligence. Neste frist for å søke finansiering gjennom EIC Accelerator er 19. mai, for prosjekter innenfor EUs Green Deal, der målet er å sikre en mer bærekraftig og sirkulær økonomisk utvikling med mindre forurensning og lavere klimagassutslipp, bedre helse, økt livskvalitet og nye arbeidsplasser. Siste søknadsfrist i år er 7. oktober, og da er det åpent for alle typer prosjekter.

Mer informasjon vil bli tilgjengelig tidlig juni.

For mer informasjon om EIC Accelerator, se

https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-funding-opportunities

Kontaktpersoner:

Siri Røsberg, e-post Siri.Rosberg@innovasjonnorge.no, telefon 907 99 494

Publisert :
Sist oppdatert :