Hopp til hovedinnhold

Ny organisering av Innovasjon Norges distrikts- og regionkontorer

Mandag 8. mai ble det klart at Innovasjon Norge samler sine kontorer i Hordaland og Sogn og Fjordane under én felles ledelse. I slutten av forrige uke ble Buskerud, Vestfold og Telemark samlet på tilsvarende måte.

Etter de siste endringene har Innovasjon Norge omorganisert betydelige deler av den lokale tilstedeværelsen. Men to ting ligger fast:

  1. Vi er representert over hele landet, der kundene er.
  2. Møtet med kundene og beslutningene i sakene skjer fortsatt lokalt.

Samlingen av kontorene i Hordaland og Sogn og Fjordane får ingen betydning for den fysiske plasseringen av kontorene. De forblir i Bergen og Leikanger. Kontoret i Sogn og Fjordane flytter fra Leikanger til Sogndal, og denne endringen har vært forberedt i lang tid. Sammenslåingen trer i kraft 1. november. Leder for regionkontoret blir Nina Broch Mathisen. Nåværende leder av Innovasjon Norges kontor i Sogn og Fjordane, Halvor Flatland, har tidligere varslet at han ønsker å gå over i en annen rolle i organisasjonen.

Innovasjon Norges Gründersenter ligger i Førde, og er en selvstendig enhet som ikke blir berørt av endringene.

Effektiviserer og spesialiserer

Innovasjon Norge har som mål å skape mest og best mulig næringsutvikling for pengene. - Vi samler spisskompetanse og ressursene for å kunne utvikle næringspotensialet i alle regionene, sier Per Niederbach, divisjonsdirektør for Regioner og finansiering i Innovasjon Norge.

I løpet av 2016 og 2017 har derfor Innovasjon Norge slått sammen ledelsen ved flere kontorer. Dette er også en naturlig oppfølging av regjeringens regionreform. Du kan lese mer om regionreformen her.

Endringene vi har gjennomført er disse

  • Fra 1. juni 2016 er våre avdelinger i Hedmark og Oppland samlet i Innovasjon Norge Innlandet. 27 ansatte på Lillehammer og Hamar jobber under felles ledelse, med Christian Hedløv Engh som direktør.
  • I midten av juni samlet vi Finnmark, Troms og Svalbard i Innovasjon Norge Arktis. Lederen for regionkontoret er Linda Beate Ravndal. Kontorene i Tromsø, Vadsø, Alta og prosjektkontoret på Svalbard består som før.
  • Fra første januar 2018 er de to tidligere trøndelagsfylkene ett. Innovasjon Norge har valgt å samle vår innsats i det nye fylket allerede fra september i fjor. Innovasjon Norge Trøndelag har fortsatt kontorer både i Trondheim og på Steinkjer. Leder er Vigdis Harsvik.
  • Fra 1. juni i år er kontorene våre i Buskerud, Vestfold og Telemark samlet under felles ledelse av Anniken Fægri Damm-Larsen. Vi opprettholder kontorene i Drammen, Horten og Skien med til sammen 27 medarbeidere.
  • 8. mai i år ble det klart at Nina Broch Mathisen skal lede et nytt, samlet regionkontor for Sogn og Fjordane og Hordaland fra 1. november. Den fysiske plasseringen av kontorene er uendret, i Leikanger og Bergen. De ansatte i Leikanger flytter i høst til nye lokaler i Sogndal. Totalt får regionkontoret 42 medarbeidere.

En bedre tilpasset organisasjon

- Ved å slå sammen flere av kontorene våre under felles ledelse får vi enda bedre muligheter til å bistå næringslivet i de ulike regionene effektivt, sier Per Niederbach, divisjonsdirektør for Regioner og finansiering i Innovasjon Norge. – Regionreformen er kommet lenger, og det er naturlig at vi også justerer organiseringen av vår lokale tilstedeværelse. Vi ser det som en anledning til å samle spisskompetansen og ressursene, slik at vi kan bidra enda mer til å utvikle næringslivet, basert på de lokale forutsetningene.

I ett tilfelle er det forskjell på inndelingen av våre regionkontorer og de nye regionene som flertallet på Stortinget ønsker. Det gjelder kontoret for Buskerud, Telemark og Vestfold. Stortingsflertallet går inn for at Buskerud sammen med Østfold og Akershus skal danne den nye regionen Viken. Når Innovasjon Norge velger ikke å slå vårt kontor i Buskerud sammen med kontoret for Oslo, Akershus og Østfold har dette flere årsaker:

  • Vi mener vi kan gi et bedre tilbud til næringslivet i hele Buskerud ved å lage et felles kontor for Buskerud, Vestfold og Telemark.
  • Vi utnytter våre samlede ressurser bedre hvis vi kan fordele dem på to jevnstore kontorer i stedet for å lage et stort Viken-kontor og et mye mindre kontor for Vestfold og Telemark.
  • Det er vanskelig å forsvare å ha to fysiske kontorer i henholdsvis Oslo og Drammen under samme ledelse. Dermed ville vi ikke kunne opprettholde vårt kanskje viktigste konkurransefortrinn overfor næringslivet i store deler av Buskerud, nærhet til kundene.

- Innovasjon Norge har som et klart prinsipp at beslutninger om finansiering og andre bidrag fra oss skal fattes så nær bedriften som mulig. Det prinsippet står akkurat like sterkt med den nye organisering som tidligere, sier Niederbach. – Vi er avhengige av tett kontakt med omverdenen, god lokal kunnskap og solide nettverk. Det ivaretar vi enda bedre enn tidligere, fordi våre medarbeidere nå i større grad kan spesialisere seg på enkelte fagområder.

Kontorer i Norge


Publisert :
Sist oppdatert :