Hopp til hovedinnhold

Ny samarbeidsavtale mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge

Innovasjon Norges Håkon Haugli og Forskningsrådets John-Arne Røttingen underskrev en ny samarbeidsavtale fredag 18. juni. Bak står styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim og styreleder i Forskningsrådet Hilde Tonne. Foto: Innovasjon Norge
Innovasjon Norges Håkon Haugli og Forskningsrådets John-Arne Røttingen underskrev en ny samarbeidsavtale fredag 18. juni. Bak står styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim og styreleder i Forskningsrådet Hilde Tonne. 
Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal samarbeide for at norske aktører innen forskning og næringsliv bedre kan dra nytte av mulighetene og potensialet som ligger i EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa.

I et felles styremøte fredag 18. juni mellom de to organisasjonene var grønn omstilling, eksport, langtidsplan og det neste EU-rammeprogrammet på agendaen. I etterkant av møtet underskrev partene en ny samarbeidsavtale om hvordan best rigge næringslivet inn mot Horisont Europa.

Forskningsrådet vil ha ansvar for dialog, rådgivning og kompetanseoverføring til søkere fra universitet-, høyskole- og instituttsektoren, mens ansvaret for dialog, rådgivning og kompetanseoverføring til søkere fra næringslivet og offentlig sektor til Horisont Europa vil være delt mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Verdens største

Horisont Europa er EUs nye, og verdens største program for forskning og innovasjon. Avtalen mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet tar utgangspunkt i føringer fra Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om nasjonalt ansvar for Horisont Europa.

-Horisont 2020, som er forgjengeren til Horisont Europa, har vært en suksess for norsk næringsliv og for norske forskningsmiljøer, med hjelp av et velfungerende nasjonalt støtteapparat. Horisont Europa gir store og nye muligheter for norske forskere, norsk næringsliv, og foretak i privat og offentlig sektor, sier John-Arne Røttingen.

Norsk deltakelse i Horisont Europa vil ha betydning for sysselsetting og verdiskaping i hele landet. For bedrifter, næringsklynger og forskningsmiljøer vil deltakelse i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram gi tilgang til finansiering, utvikling av ny kunnskap og samarbeid med nye aktører. – Innovasjon Norge og Forskningsrådet har høye felles ambisjoner for norsk deltakelse, og vi vil sammen legge til rette for at norske aktører når opp i Europa, sier Håkon Haugli.

Grønn omstilling

Styrene var også opptatt av at hele verktøykassen for forsknings og innovasjon jobber godt sammen om grønn omstilling. Innovasjon Norge og Forskningsrådet har i mange år samarbeidet med Enova og Siva om programmer som gjør det enklere for næringslivet å finansiere hele utviklingsløpet fra grunnforskning til kommersialisering. Dette pakkeløpet kalt Pilot-E, og Pilot-T, har vært veldig vellykket og styrene diskuterte mulighetene for å forsterke og skalere disse initiativene.

Publisert :
Sist oppdatert :