Hopp til hovedinnhold

Ny strategi gir kunderettet satsing på regional næringsutvikling, vekst og eksport

Håkon Haugli, administrerende direktør for Innovasjon NorgeFoto: Astrid Waller
Administrerende direktør Håkon Haugli
Fra og med første januar 2020 vil det kunderettede arbeidet i Innovasjon Norge være organisert i tre divisjoner: Samfunns- og næringsutvikling, Eksport og vekst, og Spesialoppdrag.

– Med dette organiserer vi oss for å levere på vår nye strategi, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. – Samtidig prioriterer vi digitalisering og bærekraft i alt vi gjør.

Organiseringen er en følge av strategien for perioden 2020-2025, som Innovasjon Norges styre vedtok 12. desember.

- Satsing på regionene, eksport og vekst er stikkord for Innovasjon Norges nye strategi. Det er en strategi som skal gjøre norsk næringsliv i stand til å være med på å løse globale utfordringer, sier Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge.

Godt utgangspunkt

- Vi har et fantastisk utgangspunkt for de endringene vi gjør, sier Haugli. - Vi har krevende, men fornøyde kunder. Vi har tillit hos oppdragsgiverne og får stadig nye oppdrag. Vi er en attraktiv arbeidsplass. De endringene vi gjør nå, bygger videre på de endringene som allerede er i gang.

Den nye strategien og organisasjonsmodellen skal sikre økt samhandling, slik at kundene opplever et mer smidig og effektivt Innovasjon Norge. - Målet med de nye divisjonene er å skape en enklere organisasjon med kunden i sentrum. Med den nye organiseringen får vi flere ledere med kunde- og resultatansvar i ledelsen, sier Haugli.

Samfunnsendringer

Strategien tar utgangspunkt i de endringene som skjer i næringslivet og samfunnet. Samfunnet er globalisert, i rask teknologisk utvikling, med bruk av avansert teknologi og digitale løsninger. Norge taper markedsandeler internasjonalt og det er et voksende gap mellom eksportinntektene og de offentlige utgiftene. Norge trenger omstilling, en mer variert næringsstruktur og flere bedrifter som skalerer internasjonalt. De store samfunnsutfordringene i FNs bærekraftsmål er også i økende grad retningsgivende for myndighetene og næringslivet.
Disse utfordringene stiller nye krav til virkemiddelapparatet. Målet er å bidra til utvikling og vekst der næringslivet er en del av løsningen. Samtidig styrkes regionene som samfunnsutvikler. Fylkene blir en viktigere premissgiver og en mer aktiv oppdragsgiver for Innovasjon Norge. Vi skal kjenne næringslivets behov og utfordringer, og koble det regionale arbeidet med det nasjonale og internasjonale.

Strategiske prioriteringer

Med utgangspunkt i samfunnsutfordringene skal fem strategiske prioriteringer ligge til grunn for Innovasjon Norges arbeid de neste fem årene:

 1. Innovasjon Norge skal være en sparringpartner for næringslivet i alle regioner
  Det betyr at vi skal møte kundene der de er, og være enkle å bruke. Vi skal ta utgangspunkt i kundenes behov og gi dem relevant informasjon.
 2. Innovasjon Norge skal jobbe for at flere bedrifter lykkes med bærekraftig vekst og eksport
  Vi skal løfte de beste bedriftene ut i internasjonale markeder og bygge nye eksportnæringer. Vi skal utfordre kundene våre på bærekraft, og vi skal utvikle finansielle virkemidler og utløse privat kapital for bedrifter i vekst.
 3. Innovasjon Norge skal jobbe for at næringslivet er med og løser de globale samfunnsutfordringene
  Vi skal mobilisere norske miljøer slik at de best mulig utnytter mulighetene i Horisont Europa. Vi skal sikre at flere norske bedrifter kan levere nye, innovative løsninger til offentlig sektor.
 4. Innovasjon Norge skal bidra til å skape arbeidsplasser i hele landet gjennom regionale partnerskap
  Vi skal være med på å bygge innovative samarbeid som løser regionale utfordringer. Vi skal delta aktivt i de regionale partnerskapene for å skape vekst basert på regionale forutsetninger.
 5. Innovasjon Norge skal gi våre oppdragsgivere og eiere råd om hva som virker best og hvordan vi kan få mer ut av de statlige investeringene.

Samfunnsoppdrag

- Vi skal styres av kundenes ambisjoner og kjernen i vårt samfunnsoppdrag, som er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling over hele landet, sier Håkon Haugli. ​- Samtidig skal vi ha en helhetlig forståelse av arbeidet og være faktabasert. Vår tilstedeværelse i alle regioner og kontakt med ulike næringer gir oss muligheten til å innta rollen som en viktig innovasjonspolitisk rådgiver. Våre eiere og oppdragsgivere forventer at vi skal gjøre analyser og gi råd om hva som virker best og hvordan vi kan få mest mulig ut av de statlige investeringene, sier Haugli.

​Fire drivere

For å nå målene i strategien må Innovasjon Norge:

 • Bli mer datadrevet og analytisk. Vi skal være effektive og tilby digitale løsninger som sparer kunden tid, åpner opp hele virkemiddelapparatet, og automatiserer alle rutinemessige prosesser, inkludert prioritering av kunder.​
 • Gi næringslivet en enkel vei til Horisont Europa. Vi skal sikre at flere norske bedrifter henter kunnskap og kapital i EUs programmer. Vi skal gi råd til EU som gagner norsk næringsliv og Europa​.
 • Jobbe mer i partnerskap med markedet, banker og investorer. Vi skal være en aktiv dialogpartner i regionene og støtte fylkene i deres rolle som samfunnsutvikler​.
 • Utvikle og lære sammen​. Vi skal jobbe tverrfaglig, trekke veksler på kompetanse uansett hvor i organisasjonen den finnes, og være transparente i våre arbeidsprosesser​. Vi skal legge til rette for kontinuerlig faglig utvikling og bidra til at våre medarbeidere har myndighet og autonomi i jobbutførelsen, innenfor klare rammer.

Ny organisasjon

For å gjennomføre den strategiske dreiningen blir det kunderettede arbeidet i Innovasjon Norge fra 1. januar 2020 organisert i tre divisjoner:

Divisjon Samfunns- og næringsutvikling: Hovedoppgaven vil være å fremme verdiskaping og bidra til å skape arbeidsplasser over hele landet, i tillegg til å bygge sterke regionale partnerskap.

Divisjon Eksport og vekst: Hovedoppgaven er å ta de beste norske bedriftene ut i verden, mobilisere til Horisont Europa og legge til rette kompetanse og kapital, slik at flere lykkes med vekst og eksport.

Divisjon for Spesialoppdrag: Hovedoppgave er å ivareta og gjennomføre viktige samfunnsoppdrag som Innovasjon Norge får fra våre oppdragsgivere, der oppdraget eller målgruppen skiller seg fra hoved-oppdragene.
Eksempler er blant annet EXPO 2020, EØS-ordningene og Visit Norway.

Mindre ledergruppe og egen funksjon for mennesker og teknologi

I den nye organisasjonsmodellen blir det egne stabsfunksjoner for mennesker og teknologi, virksomhetsstyring og økonomi, finansiering og juridisk avdeling. I tillegg blir viseadministrerende direktør en stabsfunksjon med ansvar for strategisk utvikling og tverrgående initiativ, kommunikasjon, innovasjonspolitikk og strategi, analysesenter, Horisont Europa og bærekraft.

Med den nye organisasjonsmodellen blir toppledergruppen redusert fra 13 til 8 personer.

Bilde av : Kjetil Svorkmo Bergmann
Kjetil Svorkmo Bergmann
Kommunikasjonsrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :