Hopp til hovedinnhold

Ny tilskuddsordning for innovasjons- og gründermiljøer

Regjeringens bevilgning på 50 millioner kroner til private innovasjons- og gründermiljøer som har vært utsatt for store inntektstap knyttet til koronavirusutbruddet er nå klar.

Dette er en del av regjeringens krisepakke for gründere og vekstbedrifter, hvor Innovasjon Norge fikk økte rammer på nærmere fem milliarder kroner.

Tilskuddet skal gå til private innovasjons- og gründermiljøer, herunder inkubatorer, co-working spaces og akseleratorer. Søkerne må aktivt bidra til utvikling og kompetanseheving for sine kunder, og det legges vekt på at midlene kommer flertallet av gründere til gode.

-Dette er innovasjons-og gründermiljøer som sitter på mye kunnskap og nettverk som er svært viktige for at gründere og oppstartselskaper skal lykkes. Vi ønsker gjennom denne tilskuddsordningen å legge til rette for dem som skaper flere arbeidsplasser, vekst og innovasjon, sier næringsminister Iselin Nybø.

Innovasjon Norge skal forvalte ordningen, og åpner opp for søknader 4. mai.

-Norge har de siste årene lykkes godt med entreprenørskap, og vi er nå bekymret for at krisen kan sette oss mange år tilbake. Derfor er det viktig at vi kan tilby støtte til de som trenger det som mest nå, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Haugli understreker viktigheten av dette økosystemet, -De tilbyr viktge tjenester og møteplasser for oppstarts - og vekstbedrifter, og er en effektiv bidragsyter til verdiskaping over hele landet.

Innovasjon Norge inviterer interesserte bedrifter til webinar om tilskuddsordningen og søknadsprosessen den 4. mai.

Kontaktperson: Jeanett Sandmo, fagansvarlig gründer i Innovasjon Norge, jeanett.sandmo@innovasjonnorge.no, 922 26 378

Fakta:

· Tilskuddet kan gå til prosjektkostnader knyttet til planlagte aktiviteter som innovasjonsmiljøet organiserer for oppstartsbedrifter.

· Inntil 100 prosent av kostnadene kan dekkes av tilskuddet.

· Følgende kan ikke søke om tilskudd: 1) Selskaper som mottar finansiering fra SIVA, 2) Klynger som er tatt opp i programmet Norwegian Innovation Clusters, 3) Selskaper som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, og 4) Enkeltpersonsforetak

· Åpner for søknader 4. mai · Webinar for interesserte søkere 4. mai

Publisert :
Sist oppdatert :