Hopp til hovedinnhold

Ny tiltakspakke til omstilling og innovasjon

Baugen på et stor grønn skip© Getty Images
Regjeringen foreslår 900 millioner kroner til grønn omstilling, reiseliv og nærskipsfart i en ny tiltakspakke. De nye midlene kommer i tillegg til de nesten syv milliarder kronene som ble bevilget til Innovasjon Norge tidligere i år. 

Regjeringen legger fram forslaget til tiltakspakke som en stortingsproposisjon og skal forhandle med opposisjonen de neste dagene.

Grønn omstillingspakke

Den nye tiltakspakken skal bidra til at Norge justerer kursen og øker farten på vei mot nullutslippssamfunnet. De foreslåtte tiltakene skal både bidra til lønnsomme arbeidsplasser og lavere utslipp.

- Norsk næringsliv har stort potensial for å utvikle grønne løsninger som verden trenger. Grønn omstilling er et strategisk viktig område i Innovasjon Norge og vi er klare til å videreutvikle og styrke dette arbeidet ytterligere. Om lag 50 prosent av de prosjektene vi allerede finansierer har en miljøeffekt, og vi ser store muligheter innen for eksempel flytende havvind, batteriproduksjon og sirkulærøkonomi, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Grønn skipsfart

Forslaget om en ny låneordning på 300 millioner kroner til finansiering av innovasjon og omstilling innen grønn skipsfart vil – sammen med den foreslåtte kondemneringsordningen i revidert nasjonalbudsjett – styrke det viktige fornyingsarbeidet innen nærskipsfart og fiskefartøy. Låneordningen skal bidra til å redusere klimagassutslipp ved å finansiere en fornyelse av flåten. De foreslåtte tiltakene er viktige for å befeste Norge som en sterk skipsfarts- og fiskerinasjon.

Reiseliv

Regjeringen foreslår en tilskuddsordning for en koronarammet reiselivsnæring på 250 millioner kroner. Dette skal bidra til at bedrifter kan gjennomføre utviklingsprosjekter, som gjør dem i stand til å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

Handlingsplan om eksport

Den økonomiske krisen som følge av koronapandemien skaper stor usikkerhet for norsk næringslivs internasjonale virksomhet. Regjeringen har derfor besluttet å utarbeide en handlingsplan om eksport for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen. Handlingsplanen skal identifisere utfordringer og muligheter for norsk næringsliv i internasjonale markeder som følge av den økonomiske krisen.

- Eksportutviklingen i Norge de siste fem årene har vært svakere enn i alle EU- og EFTA-land, og denne krisen legger en ny demper på veksten. Nå må vi legge til rette for at flere norske bedrifter kan etablere og utvikle posisjoner i internasjonale markeder, sier Haugli.

Publisert :
Sist oppdatert :