Hopp til hovedinnhold

Nye forvaltere av landsdekkende såkornfond

Styret i Innovasjon Norge har i dag besluttet å gi Sarsia Seed Management i Bergen og Norinnova Forvaltning i Tromsø ansvaret for forvaltningen av to nye landsdekkende såkornfond. Fondene skal nå sørge for at frisk såkornkapital på til sammen 600 millioner kroner blir brukt til å skape utvikling i norske vekstbedrifter.

Staten går inn med halvparten av kapitalen i de to fondene. Den andre halvparten må forvalterne hente inn i form av privat kapital.

Samarbeid

- Norsk næringsliv er i omstilling. For å utvikle ny virksomhet trengs det egenkapital i såkornfasen. De nye såkornfondene skal bidra til det. Her samarbeider offentlig og privat kapital om å styrke satsingsvillige og innovative bedrifter over hele landet. Dette er viktig for utviklingen av et fremtidsrettet norsk næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Fremtidens næringsliv

Regjeringen besluttet i vår opprettelsen av to nye landsdekkende såkornfond.
Fondene skal investere i unge, innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Innovasjon Norge har nå valgt forvaltere til de nye fondene. Fondet i Bergen skal forvaltes av Sarsia Seed Management og vil særlig rette seg mot bransjer knyttet til life-science og energi. Fondet i Nord-Norge skal ledes av Norinnova Forvaltning i Tromsø, og som vil være spesielt rettet mot forskningsbaserte bedrifter innenfor industriell bioteknologi, olje og gass, marin sektor og akvakultur.
Hvert fond vil investere i 15 til 20 bedrifter, og skal drives på markedsmessige vilkår.

- Unge, innovative bedrifter skaper nye arbeidsplasser. Såkornfond bidrar med penger og kompetanse, slik at vi kan få enda flere vekstselskaper i Norge. Jeg håper og tror at investorer i hele landet vil være med på å bygge opp fremtidens næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

Kompetanse og nettverk

De nye såkornfondene skal hovedsakelig konsentrere seg om prosjekter Norge, men de kan også investere i internasjonalt. Denne fleksibiliteten skal gi fondene bedre mulighet til å hente inn penger, kompetanse og nettverk fra miljøer utenfor Norge.

Gjennom såkornfondene avlaster staten private investorer for risiko. Målet er at investorene kan bruke mer tid og kompetanse på å utvikle nye bedrifter. De to nye såkornfondene vil være på minimum 300 millioner kroner. Staten deltar med 150 millioner kroner i hvert fond. Investorene må stille med minst samme beløp.

Forvalterne skal hente inn privat kapital i månedene fremover. De nye fondene vil trolig gjøre sine første investeringer sommeren 2016.

Publisert :
Sist oppdatert :