Hopp til hovedinnhold

Nye styremedlemmer i Innovasjon Norge 2021

Leder av Innovasjon Norges styre, Gunnar BovimFoto: Thor Nielsen / NTNU
Gunnar Bovim fortsetter som styreleder i Innovasjon Norge. 
Foretaksmøtet i Innovasjon Norge oppnevnte i dag nytt styre i selskapet for perioden 2021-2022. Totalt to av de ni eiervalgte styremedlemmene er byttet ut for ny periode. Gunnar Bovim fortsetter som styreleder.

- Innovasjon Norge har en særdeles viktig rolle for å bistå norsk næringsliv og vårt samfunnsoppdrag om å verdiskaping over hele landet oppleves som viktigere enn noensinne, sier Bovim. - Derfor er det viktig for oss å ha et bredt sammensatt styre der medlemmene har erfaring både fra næringslivet og det offentlige. Med de nye styremedlemmene får vi inn sterk kompetanse, spesielt på finansiering og eksport. Det er svært nyttig, sier Bovim. Han har vært styreleder siden mai 2018.

To nye styremedlemmer

Etter forslag fra valgkomiteen ble det oppnevnt to nye medlemmer i styret for neste periode. Disse er Kristine Falkgård og Heine Østby. Falkgård er daglig leder i Cultura Bank med solid og relevant erfaring med digitalisering av kredittprosesser, norsk og internasjonal bankvirksomhet samt kommunal finansering. Østby er administrerende direktør i Fiberglass Norway AS og innehar aktuell erfaring fra eksportrettet næring, samt med tilrettelegging for innovasjon og næringsutvikling både lokalt og nasjonalt.

De to styremedlemmene som går ut er Eirik Wærness, direktør og sjeføkonom i Equinor, og Sigbjørn Johnsen, tidligere fylkesmann i Hedmark og tidligere finansminister.

- Jeg vil takke Eirik Wærness og Sigbjørn Johnsen for deres gode og aktive innsats i styret de siste tre årene. Deres innsikt og bidrag har vært av stor betydning i denne perioden, sier Bovim.

Valgkomiteens medlemmer består av representanter fra Innovasjon Norges eiere og ledes av Ingelise Arntsen. Valgkomiteens innstilling er basert på styrets egenevaluering, samtaler med samtlige styremedlemmer og administrasjonen, samt innspill fra Innovasjon Norges eiere. Hele styret i Innovasjon Norge er på valg annethvert år. Innovasjon Norges styre skal ha en sammensetning som gjenspeiler selskapets arbeid innenfor næringsutvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Vi ønsker nye styremedlemmer velkommen til Innovasjon Norge. Jeg ser frem til et godt samarbeid også i neste periode med styret, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Det nye styret i Innovasjon Norge

Gunnar Bovim (styreleder)
Jørand Ødegård Lunde (nestleder)
Merethe Nygaard Kristiansen
Arvid Andenæs
Helene Falch Fladmark
Kristin Misund
Jan Løkling
Kristine Falkgård
Heine Østby

Innovasjon Norge har to ansattvalgte styremedlemmer:
Håkon Nyhus
Karin Ammerud Sørensen

Publisert :
Sist oppdatert :