Hopp til hovedinnhold

Nytt hovedstyre i Innovasjon Norge 2016

Per Otto Dyb fra Oslo fortsetter som leder av hovedstyret i Innovasjon Norge for to nye år. Ny nestleder er Jørand Ødegård Lunde fra Oppland.

Foretaksmøtet i Innovasjon Norge oppnevnte 1.juni nytt styre for selskapet for perioden 2016 – 2018. I tillegg til leder og nestleder fortsetter også Wenche Kjølås fra Hordaland, Jan Løkling fra Telemark og Heidi Wang fra Nord-Trøndelag) i styret.

Etter forslag fra valgkomiteen ble det oppnevnt fire nye medlemmer i hovedstyret for neste periode. Disse er Kim Daniel Arthur fra Troms, Helene Falch Fladmark fra Agder, Arvid Andenæs fra Sogn og Fjordane og Kristin Misund fra Østfold. Nye ansattvalgte styremedlemmer i Innovasjon Norge-styret er i neste periode Leela Borring Låstad (Innovasjon Norge, hovedkontoret i Oslo) og Gaute Hagerup (Innovasjon Norge Madrid).

Første møte for det nye styret er 17.juni 2016.

Publisert :
Sist oppdatert :