Hopp til hovedinnhold

Nytt landsdekkende såkornfond åpnet i Trondheim

Mandag åpnet det nye landsdekkende såkornfondet i Trondheim. ProVenture Seed II vil gjøre investeringer i unge, innovative bedrifter som utvikler produkter og tjenester innen olje og gass.

- Jeg er svært glad for at fondet er på plass, og nå vil begynne å investere. Vi trenger nye bedrifter med internasjonalt potensial, også innen olje og gass. Staten investerer i såkornfond for å øke tilbudet av kapital og kompetanse til unge, innovative bedrifter. Slike bedrifter er svært viktige for vekst og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

ProVenture Management fra Trondheim og Alliance Venture Spring fra Oslo fikk i november 2013 hvert sitt mandat fra Innovasjon Norge til å reise et nytt såkornfond hvor Innovasjon Norge deltar med 250 mill. kr i egenkapital (inntil 50 % av kapitalen), og private investorer med 50 % av kapitalen.

Attraktivt for privat kapital

31 private investorer deltar med den private kapitalen i fondet ProVenture Seed II, som har fokus innen olje og gass. Statoil er den største private investoren med 100 mill. Sparebank 1 SMN, Danske Bank, DNB og en rekke regionale investorer har tegnet seg i fondet.

- Innovasjon Norge er glade for at private investorer har funnet såkornfondordningen attraktiv, og raskt har stilt opp med nødvendig privat kapitalslik at nye tidligfasebedrifter kan få tilgang til egenkapital og kompetente nettverk gjennom fondet, sier Finn Kristian Aamodt, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Stortinget bevilget i revidert statsbudsjett 2012 midler til to nye såkornfond, og ga Innovasjon Norge i oppdrag å administrere fondsordningen.

IKT-satsing

Det andre såkornfondet, Alliance Venture Spring, har fokus på IT. Det er også etablert med en forvaltningskapital på 510 mill. kr fra 57 investorer. Telenor og Opera er strategiske investorer, mens Kistefos, Umoe, DNB, Oslotech, M Pensjon og en rekke private investorer er med på eiersiden. Alliance Venture Spring har base i Oslo, men vil investere i hele landet.

Utvalgte ledere og erfarne gründere er med i fondets Executive Investor Network, som vil arbeide aktivt sammen med fondet. Fondet har foretatt sin første investeringsbeslutning.

Publisert :
Sist oppdatert :