Hopp til hovedinnhold

Nytt landsdekkende såkornfond gir 300 millioner til gründere

Sammen med Innovasjon Norge har Skagerak Maturo opprettet et nytt, landsdekkende såkornfond på totalt 300 millioner kroner. Forvaltningsteamet fikk bevilgningen i juni og har allerede hentet inn 150 millioner i privatkapital.

- Såkornfond bidrar med penger og kompetanse, slik at vi kan få enda flere vekstselskaper i Norge. Det nye såkornfondet vil være et viktig bidrag til å skape de bedriftene og arbeidsplassene vi skal ha i Norge i fremtiden, sier næringsminister Monica Mæland.

Utvikling av arbeidsplasser

Skagerak Maturo fikk mandat til å reise privat kapital i juni 2016, og allerede i desember i år blir det nye såkornfondet operativt. Fondet skal investere i bedrifter som er yngre enn fem år og vil fokusere på software, informasjonsteknologi og selskaper som leverer tjenester i skjæringspunktet mellom mekanikk og IKT, dataanalyse, automasjon og robotisering. Fondet finansieres i form av egenkapital med 50/50-fordeling mellom private investorer og staten.

- Vi er svært fornøyde med at Skagerak Maturo har klart å reise den private kapitalen på så kort tid. Nå får vi en forsterkning av økosystemet for tidligfase-kapital. For å utvikle nye vekstkraftige bedrifter og næringer trenger vi mer risikovillig, kompetent kapital i såkornfasen. Det nye fondet skal bidra til nettopp det, sier gründerdirektør i Innovasjon Norge, Pål T. Næss.

Finansielle muskler

Skagerak Maturo har tidligere forvaltet to såkornfond både med og uten statlig kapital. Forvalteren, som er en fusjon av Skagerak Venture Capital i Kristiansand og Maturo Kapital i Skien, har også forvaltet tre venturefond.

Erik Tønnesen, managing partner i Skagerak Maturo, er svært fornøyd med å være investeringsklar.

- Vi har allerede mottatt mange henvendelser fra selskaper med stort vekstpotensial, og gleder oss til å se nærmere på disse. Å bygge opp porteføljen kan ta inntil seks år, men vi har finansielle muskler til å stå løpet ut og tilføre kapital, nettverk og kompetanse for å skape vekstbedrifter, sier Tønnesen.

Det nye fondet har mulighet til å investere inntil 15 prosent , tilsvarende 45 millioner kroner av fondet, i ett enkelt porteføljeselskap. Fondet er en aktiv eier som bidrar i utviklingen av selskapene sammen med et kompetent gründerteam.

Publisert :
Sist oppdatert :