Hopp til hovedinnhold

Økt bevilgning til Innovasjon Norge i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner ekstra til det videre arbeidet med Merkevaren Norge, og profilering av norske grønne og bærekraftige løsninger i revidert nasjonalbudsjett. Det er også foreslått å etablere et nytt landsdekkende såkornfond.

-Dette er gode nyheter for norsk industri og næringsliv, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

-Ytterligere bevilgninger til Merkevaren Norge og profilering av norske grønne, bærekraftige løsninger gjør at vi kan fortsette å jobbe målrettet med tiltak som vil kunne stimulere til økt eksport og investeringer i Norge, sier Krohn Traaseth.

Innovasjon Norge utvikler sammen med næringslivet et digitalt utstillingsvindu slik at norske bedrifter på en enkel og samordnet måte kan synligjøre grønne og bærekraftige løsninger til et internasjonalt marked. Første versjon av utstillingsvinduet blir lansert under Innovasjonstalen 31. mai 2018

Nytt såkornfond

Det ble foreslått å etablere et nytt landsdekkende såkornfond som Innovasjon Norge skal få i oppdrag å finne en ekstern forvalter til.

- Det nye såkornfondet vil tilgjengeliggjøre minst 300 millioner kroner til spennende vekstselskaper. Dette er gode nyheter, sier Krohn Traaseth.

Staten vil bidra med 150 millioner kroner i investeringskapital, og private investorer skal bidra med tilsvarende beløp.

Les mer her:

Publisert :
Sist oppdatert :