Hopp til hovedinnhold

Oslo: Blomster og bier gir pris i Oslo

Birøkter som jobber med bikube© Matthew Bryce
Oslos urbane birøkterlag og miljøorganisasjon, ByBi, bidrar til å gjøre hovedstaden grønnere. I dag hylles ByBi med bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Oslo, for sin bærekraftige virksomhet med birøkt, honningproduksjon og nettbutikk.

Siden oppstarten for seks år siden har ByBi bidratt med alt fra honningproduksjon, til utvikling av nasjonal pollenstrategi, etablering av urbant landbruk i hovedstaden, bevisstgjøring av betydningen av pollinerende insekter. Sist men ikke minst har de arbeidet med å øke bevisstheten rundt norsk birøkt og norsk honning.

- Vi er brennende opptatt av bienes fantastiske verden, og de medisinske og kulinariske kvaliteter på våre biers honning, pollen og propolis. Vi er veldig stolte over å motta denne prisen. Det er en stor annerkjennelse, sier Ragna Ribe Jørgensen, som er faglig leder i ByBi.

Bidrar til å gjøre Oslo grønnere

ByBi er et lokallag under Norges Birøkterlag og har i dag rundt 400 medlemmer. De arrangerer kurs og aktiviteter for både voksne og barn, og bidrar gjennom sine aktiviteter til å gjøre Oslo grønnere. Viktig er også møteplassene de skaper for inkludering og bygging av sosiale fellesskap. Mye av arbeidet som legges ned er frivillig, og denne innsatsen er avgjørende for videreføring av ByBis engasjement.

Bienes sverming på byens tak og i parker har bidratt til å vitalisere en næring som har vært i tilbakegang. Vinneren samler, forvalter og sprer viktig kompetanse om biologisk mangfold, og bidrar til etablering av pollinatorvennlige landskap. Ved å involvere både private og offentlige aktører utnytter de byens ressurser og bidrar med sitt arbeid til en hovedstad med et rikt biologisk mangfold.

- Vinneren tenker innovativt, deltar i forskningsprosjekter, videreutvikler honningproduksjonen og er en stor inspirasjonskilde for andre som vil etablere seg andre steder i landet, sier Per Annar Lilleng, direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold.

Flott representant for det bynære landbruket

Bedriftsutviklingsprisen for landbruket skal synliggjøre hovedstadens betydning for norsk landbruk både som marked og innovasjonsarena.

- Årets vinner i Oslo oppfyller kriteriene som er satt for prisen. De har klart å kombinere utvikling av urbant landbruk og bevisstgjøring av pollinerende insekters betydning for landbruket. Med sin høye kompetanse og engasjement leverer vinneren et sunt og smakfullt produkt, og bidrar til økt norsk honningproduksjon, sier Lilleng.

Juryen har bestått av:

Direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold Per Annar Lilleng (juryens leder)
Akershus og Oslo Bondelag v/leder Sigurd Enger
Fylkesmannens Landbruksavdeling v/Ellen Marie Forsberg
Oslo kommune v/Lise Jørstad

Kontaktperson hos vinneren:

Ragna Ribe Jørgensen, mobil: 418 06 477, e-post: ragna@bybi.no
Nettsider: www.bybi.no

Kontaktperson i Innovasjon Norge (IN):

Ingeborg Knutsdatter Gresaker, mobil: 99 29 36 39, e-post: inkne@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :