Hopp til hovedinnhold

Presåkornordningen får gründerkapital til å gro

Sjef i Epiguard Fridtjof Heyerdahl presenterer den nye kapselen, som skal sikre trygg pasienttansport ved smittefare, for næringsminister Monica Mæland, direktør for Inven2 Ole Kristian Hjelstuen, og Rannveig Fadum i Innovasjon Norge.Foto: Inven2
Sjef i Epiguard Fridtjof Heyerdahl presenterer den nye kapselen, som skal sikre trygg pasienttansport ved smittefare, for næringsminister Monica Mæland, direktør for Inven2 Ole Kristian Hjelstuen, og Rannveig Fadum i Innovasjon Norge.
49 oppstartbedrifter har hentet inn til sammen 233 millioner kroner fra investorer gjennom ny gründerordning.

- En viktig oppgave for Innovasjon Norge har vært å utløse privat kapital ved å dele risikoen med investorene når de investerer i selskaper i en tidlig fase, sier Pål T. Næss, direktør for gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge. - Presåkornordningen har vist seg som et godt virkemiddel for nettopp dette, og har bidratt til viktige satsninger som ellers ikke ville funnet sted. Det at vi sammen tilfører kompetent kapital til selskapene vil være viktig i deres videre vekst.

Kapital og kompetanse

Presåkornordningen er en del av regjeringens gründerplan i samarbeid med Innovasjon Norge. Formålet med presåkornordningen er å gi gründerne lettere tilgang til kapital og kompetanse, fortrinnsvis fra forretningsengleinvestorer. Presåkornkapitalen går gjennom mellomledd, som låner kapitalen av Innovasjon Norge for å investere det i oppstartselskaper. Forutsetningen for investeringene er at bedriftene henter inn minimum samme beløp fra private investorer.

Totalt ble det i 2016 investert 61,5 millioner i presåkornkapital fordelt på 52 investeringer. Dette ble matchet med 171,5 millioner i privat finansiering, som til sammen utgjør totalt 233 millioner kroner i ny kapital investert i oppstartselskaper i tidlig fase. Totalt har regjeringen satt av 140 millioner kroner til ordningen.

Tredobling

- Vi opprettet denne ordningen for å hjelpe gründere i oppstartsfasen. At den har utløst nesten tre ganger så mye privat som offentlig kapital viser at de private investorene definitivt har kommet på banen, sier næringsminister Monica Mæland.

- Norge er i omstilling og vi skal nå skape det næringslivet vi skal leve av i fremtiden. Vi trenger bedrifter og investorer som tør å satse, og denne ordningen gjør det mulig, sier Mæland.

Avgjørende i en sårbar periode

En av bedriftene som har fått investeringer fra presåkornordningen er Epiguard. Selskapet produserer et isolasjons- og transportsystem for pasienter som utgjør en smittefare. Produktet, som ser mer ut som en kapsel, vil for eksempel kunne tas i bruk ved transport av pasienter med Ebola og andre epidemier. Bedriften mottok én million kroner i presåkornmidler, og har selv hentet inn én million kroner fra investorer.

- For oss har presåkornmidlene vært avgjørende i en sårbar periode i bedriftsutviklingen. Midlene hjalp oss å tiltrekke de riktige investorene, og med det også kunnskap og mentorer som har mye av æren for at vi nå snart kan tilby et markedsklart produkt, sier Fridtjof Heyerdahl, sjef i Epiguard.

Publisert :
Sist oppdatert :