Hopp til hovedinnhold

Regjeringen foreslår krisepakke til næringslivet som følge av krigen i Ukraina

Flere hangarskip som ligger til kaiFoto: Getty Images
Russlands krigføring i Ukraina og de medfølgende sanksjonene skaper stor usikkerhet for næringslivet i Øst-Finnmark. Regjeringen foreslår derfor tiltak for å hjelpe på situasjonen, og noen av tiltakene kommer gjennom Innovasjon Norge.

For å komme næringslivet i hele landet og Øst-Finnmark spesielt i møte foreslår regjeringen flere tiltak som vil kunne virke raskt. I norsk sammenheng er handelen med Russland begrenset, men i Øst-Finnmark utgjør den en stor del av næringsaktiviteten.

- En stor del av verdiskapingen i Øst-Finnmark er basert på handel og samkvem med Russland. Det betyr at samfunnet rammes ytterst hardt i en situasjon der handel med Russland sanksjoneres bort, sier Linda Beate Randal, regiondirektør for Innovasjon Norge Arktis. – Det gjelder blant annet verft som nå ikke får betalt for jobber de har utført, og virksomheter innen fiskeri og gruvedrift, og på sikt er vi redd for at turisme også kan rammes. Vi har tett kontakt med bedriftene og er klare til å bistå med våre virkemidler på kort tid.

Støtteordning for inntektsbortfall

Regjeringen foreslår en tilskuddsordning med en ramme på 55 millioner til bedrifter i Norge som ikke har fått oppgjør for kontrakter inngått med russiske, hviterussiske og ukrainske kunder som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Formålet er å bidra til at bedrifter som er særskilt rettet mot disse markedene får rom til å tilpasse seg til situasjonen. Ordningen vil gjelde i hele Norge og må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA før den trer i kraft.

Økte rammer for lavrisikolån

Lavrisikolån fra Innovasjon Norge brukes til å delfinansiere investeringer i bygninger og driftsutstyr, inkludert fiskefartøyer og investeringer i landbruket. Regjeringen foreslår derfor å øke årets utlånsramme med en halv milliard kroner, fra 2,5 milliarder til 3,0 milliarder for å bistå næringene som er hardt rammet av krisen. Den utvidede lånerammen forbeholdes bedrifter i Øst-Finnmark. Ordningen vil være relevant for bedrifter med utviklings- og omstillingsprosjekter i Øst-Finnmark, og kan inngå i samfinansiering med lån fra private banker.

Distriktsrettede virkemidler

Regjeringen foreslår å bruke 50 millioner kroner mer til Troms og Finnmark fylkeskommune som styrker de eksisterende, distriktsrettede virkemidlene gjennom Innovasjon Norge og Siva. Det vil også bli åpnet for at fylkene kan bevilge midler til kommunale næringsfond i de berørte kommunene, og til tiltak for kompetanseutvikling. Midlene kan raskt settes ut i live lokalt.

Detaljene i disse ordningene skal behandles i Stortinget. Når Stortinget har vedtatt ordningene og de er godkjent av ESA, vil det bli mulig å søke om støtte eller lån.

Se hele pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet her.

Kontaktinfo

For bedrifter: Linda Beate Randal, regiondirektør Innovasjon Norge Arktis, telefon 918 30 833, e-post linda.beate.randal@innovasjonnorge.no.

For pressen: Kjetil Svorkmo Bergmann, kommunikasjonsrådgiver, telefon 908 20 918, e-post kjber@innovasjonnorge.no.

Nærings- og fiskeridepartementets pressevakt: 902 51 303 (ikke SMS)

Publisert :
Sist oppdatert :