Hopp til hovedinnhold

Rekordbeløp fra EU til liten norsk bedrift

Fly i en hangarFoto: MSG Production
Et lite selskap i Skien skal bygge en kombinert vaske- og avisingshall for fly for å demonstrere et nytt konsept som sparer både kostnader, miljø og klima. Ideen er så unik og konseptet så modent at bedriften får 2,5 millioner euro i støtte fra Horisont 2020.

Pengestøtten kan bli springbrettet for firmaet MSG Production til et kommersielt produkt som kan selges på de fleste flyplasser i verden, enten for å fjerne isen fra fly eller for å vaske flyene. I prinsippet er dette en stor vaskehall for fly med automatisk vasking av flyet tilpasset hver enkelt flytype.

– Vi har møtt stor interesse når vi har presentert løsningen på konferanser og utstillinger, og vi har sikret oss en intensjonserklæring med Sandefjord Lufthavn Torp flyplass når vi har dokumentert funksjonaliteten i full skala, sier Svein Gunnar Mæland i MSG Production som har utviklet konseptet de siste fem årene og har en modell av flyvaskesystemet på kontoret.

Prosjektet fikk nesten full score, og 2,5 millioner euro i støtte fra det som kalles SMB-instrumentet fase 2. Denne ordningen gir støtte til innovasjonsprosjekter med demonstrasjonsaktiviteter som testing.

Et avgjørende møte

Mæland hadde ikke tenkt på EU i det hele tatt da selskapet hans trengte mer finansiering for å demonstrere teknologien. Han tok kontakt med Innovasjon Norge i Telemark om mulighetene for støtte fra Miljøteknologiordningen. Det førte til et møte med EU-rådgiver Stefan Gundersen som straks så potensialet.

– Vanligvis anbefaler jeg ingen å hoppe over fase 1 i SMB-instrumentet, men i dette tilfellet anbefalte jeg å gå rett på fase 2 siden konseptet var såpass modent, sier Gundersen som i dag jobber i Forskningsrådet som nasjonal kontaktperson (NCP) for næringsliv.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om å mobilisere norske bedrifter til å delta i Horisont 2020.

– Vi har hele tiden følt at vi har hatt en unik ide og en enestående løsning, men EU-støtte var ukjent for oss. Vi skrev søknaden med bistand fra en ekstern konsulent og med råd fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet, sier Mæland.

– Dette er et spennende prosjekt med stor verdiskapingspotensial i Norge. Det er viktig for oss å se totaliteten av våre kundeprosjektets potensial, og vi koblet derfor raskt på vår EU-rådgiver som ble med i den videre dialogen med selskapet, sier Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør, Innovasjon Norge Telemark.

– Vi er heldige i Norge som har en heiagjeng av offentlige aktører, som kan komplimentere felles kunder i de forskjellige fasene en bedrift og deres prosjekt er i. Vi er stolte av det gründerne har fått til, og følger spent med på fortsettelsen, uttaler Fægri Damm-Larsen.

Fra bil til fly

Mæland har bakgrunn fra salg og installasjon av bilvaskemaskiner og fikk ideen til en vaskehall for fly da han så hvor tungvint avising gjøres. Med den patentsøkte vaskeløsningen skal flyene bli aviset 70 prosent raskere enn med manuelle metoder og kreve mye mindre bruk av glykol enn når en operatør står ute og sprøyter over flyet.

– Endelig kan flyplassene få dokumentert avising av hvert fly, og at den er gjort i henhold til lovverket. Det har vært umulig når avisingen gjøres manuelt, sier Mæland.

Han har vært i kontakt med en rekke flyplasser og leverandør av utstyr til flyplasser, og har fått støttebrev fra Avinor, Sandefjord Lufthavn Torp, Aviator og Indra Navia.

Mælands råd til andre SMB-er

  • Alt handler om engasjement, du må være pågående hele tiden.
  • Vær forberedt på at det dukker opp noe som kan slå deg i bakken.
  • Snakk med potensielle kunder om løsningen og ta med alle detaljene tilbake og forbedre løsningen.

Les mer om hva Innovasjon Norge og Forskningsrådet kan tilby små og mellomstore bedrifter som ønsker å delta i Horisont 2020:

Se hvilke andre norske små og mellomstore norske bedrifter (SMB) som også har mottatt midler fra Horisont 2020.


Vask og avising av fly

Prosjektet skal bygge et fullskala anlegg for å demonstrere og dokumentere MSG Productions måte å vaske og avise fly på. Pilotanlegget skal bygges på den nedlagte Geiteryggen flyplass utenfor Skien med byggestart mars/april 2017.

Løsningen reduserer bruken av kjemikalier, samler dem opp og renser dem. Den bidrar til mindre CO2-utslipp ved at rene fly bruker mindre drivstoff. Den gjør avising og vask mye raskere enn manuelle metoder, og den kan dokumentere alt som skjer i prosessen.

Prosjektet har tidligere fått etablerertilskudd og miljømentor fra Innovasjon Norge, og risikolån fra Telemark utviklingsfond og Skien næringsfond.

Se video av vaskemodellen


Skrevet av: Claude R. Olsen

Publisert :
Sist oppdatert :