Hopp til hovedinnhold

Resultatet av nedbemanning i Innovasjon Norge

I dag fikk alle ansatte i Innovasjon Norge beskjed om resultatet av organisasjonens innplasseringsprosess. Kriteriene for innplassering i ny organisasjon er kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold, i prioritert rekkefølge. 51 medarbeidere blir ikke innplassert i dag.

- Dette er den vanskeligste delen av omstillingsprosessen vi er i, ikke alle steg i en omfattende endringsprosess er smertefri. Størsteparten av våre kolleger innplasseres i dag, men det er noen som vil få en annen beskjed. Dette påvirker oss alle, både de som blir og de som går. Som arbeidsgiver føler vi et stort ansvar for å finne løsninger for våre kolleger og tilbyr blant annet outplacement og karriererådgiving, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Opprettholder lokal tilstedeværelse

Mange har vært bekymret for at distriktskontorene vil bli hardt rammet i nedbemanningsprosessen.

- Nedtaket er spredt over hele organisasjonen. På hovedkontoret er det 22 kolleger som ikke er innplassert. På kontorene i utlandet er det 3 som ikke er innplassert. På våre 15 distriktskontor er totalt 26 medarbeidere ikke innplassert, dette tilsvarer 1-2 personer per kontor. I all hovedsak skyldes dette reduksjon i antall i stab og støttefunksjoner, sier Per Niederbach som leder divisjonen for region og finansiering.

Omstiller for fremtiden

Innovasjon Norge omstiller for fremtiden. Nedbemanning er bare en del av omstillingen som favner ny organisasjonsstruktur, budsjett og revitalisering av strategiske budskap og tydeliggjøring av Innovasjon Norge som merkevare. Dette er parallelle prosesser som pågår og som leveres i første fase i 2015. En omstilling tar flere år.

- Vi skal bygge opp og justere ned, kutte kostnader og samtidig investere. Dette er en krevende øvelse, men helt nødvendig for å levere på våre kunders forventninger også i fremtiden, sier Krohn Traaseth.

Nedbemanningen er en del av endringsprosessen for selskapet som består av fire parallelle prosesser:

  1. Ny kunderettet organisering av selskapet (vedtatt i hovedstyret 18.desember 2014)
  2. En mindre revisjon/revitalisering av selskapsstrategien- og merkevareplattformen (presenteres 21.mai 2015)
  3. Levere på Statsbudsjettforventninger 2015 (budsjett vedtatt i hovedstyret 26.februar 2015)
  4. Nedbemanning (innplasseringsresultater kommuniseres til alle ansatte 27.april 2015)

Budsjettet for Innovasjon Norge 2015, som gjenspeiler reduksjoner og nødvendige investeringer, innebærer en besparelse på 107 millioner. 62 millioner kroner mindre til drift og 45 millioner kroner mindre til bemanning.

Neste steg

- I slutten av 2015 starter vi sammen med styret et mer omfattende revisjonsarbeid av hele selskapets strategi. Men først skal vi levere på fase 1 i vårt omstillingsarbeid. Vi vil vise at vi er endringsdyktige og at vi har startet reisen med å gjøre Innovasjon Norge så relevant som mulig for norsk næringsliv, avslutter Krohn Traaseth.

Publisert :
Sist oppdatert :