Hopp til hovedinnhold

Revidert budsjett: 100 millioner mer til næringslivet

Mandag ble resultatet av forhandlingene om revidert budsjett for 2015 lagt frem på en pressekonferanse på Stortinget. Innovasjon Norge fikk 20 millioner i økte bevilgninger til grønn innovasjon gjennom miljøteknologiordningen. I tillegg skal det etableres et pre-såkornfond, som sammen med privat kapital, vil gi 80 millioner i økt risikokapital i den tidlige gründerfasen.

- Det er spesielt gledelig at myndighetene tar miljøutfordringen på alvor ved å øke rammene til miljøteknologiordningen med ytterliggere 20 millioner kroner, sier Inger Solberg som leder Bærekraft divisjonen i Innovasjon Norge. Vi har kjørt en kraftig mobilisering og etterspørselen har økt. Vi ser nå at flere sektorer ser muligheter, som for eksempel oppdrettsnæringen ser nye muligheter innen havrommet som tang og tare.

Med miljøteknologi menes alle teknologier som direkte eller indirekte forbedrer miljøet.

Mer til oppstartsbedrifter

Revidert budsjett bevilger også 40 millioner kroner til innføring av et «pre-såkornfond». Forslaget innebærer at det offentlige matcher private investeringer, og slik bidrar til å gi flere oppstartsselskaper muligheten til å lykkes

- Den nye ordningen vil være et viktig bidrag til å utvikle konkurransedyktige vekstbedrifter i Norge, sier Hans Martin Vikdal, direktør Finans, virksomhetsstyring og fond i Innovasjon Norge. - Det betyr at flere private investorer nå vil ønske å investere langt tidligere i gründerfasen.

Detaljene rundt hvordan «pre-såkornfondet» skal organiseres skal nå utarbeides

- Vi er glade på vegne av våre kunder og fryder oss over mer støtte til utviklingen av et mer bærekraftig norsk næringsliv. Statsbudsjettet 2015 gir 964 millioner kroner mer til
utvikling av norsk næringsliv, og det vil gi effekter, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :