Hopp til hovedinnhold

Risikoavlastning til banker skal bidra til næringsvekst

En person som ser på aksjeutvikling på en mobilFoto: Getty Images
Innovasjon Norge sikrer risikoavlastning til 14 banker i Norge. Det skal bidra til mer risikokapital til næringsliv over hele landet.
Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) har inngått en garantiavtale som sikrer norske banker to milliarder kroner til ny næringsvekst. Avtalen betyr at bankene sammen med Innovasjon Norge kan tilføre små og mellomstore bedrifter etterlengtet risikokapital til nye satsinger. 

Som følge av avtalen med EIF kan Innovasjon Norge lansere en egen vekstgarantiordning der 14 banker i Norge deltar. Ordningen innebærer at de 14 bankene de to neste årene kan låne ut i alt to milliarder kroner til norske vekstbedrifter. Garantiene i ordningen vil også gjøre det mulig for bankene å ta økt lånerisiko i forhold til bedrifter som har god betjeningsevne, men som mangler god nok sikkerhet.

Gir løft

Næringsminister Iselin Nybø mener denne ordningen vil være et viktig bidrag i en krevende tid:

- Denne ordningen treffer landets småbedrifter spesielt godt, og kan gi et løft for innovasjon og vekst i småbedrifter over hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Innovasjon Norge har siden 2017 testet en slik vekstgarantiordningen i samarbeid med seks utvalgte banker. I testperioden bidro ordningen med rundt regnet 800 millioner kroner i lån til 240 norske bedrifter.

- Dette er en god løsning som gir norske næringsliv bedre tilgang til risikokapital. Resultatene så langt bekrefter at dette er en ordning som virker etter hensikten. Både bankene og kundene er ifølge evalueringene fornøyde, sier næringsministeren.

Full skala

Nå blir ordningen utvidet og rullet ut i full skala i samarbeid med 14 banker. Dette gir ordningen en god geografisk spredning. (Se liste over banker som deltar i Vekstgarantiordningen sist i saken.)

- Norsk økonomi trenger flere vekstbedrifter som lykkes med innovasjon og vekst både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom samarbeidet med EIF kan vi bidra med den kapitalen våre vekstbedrifter må har for å få det til, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Geografisk spredning

Elleve regionbanker er blant de 14 bankene som nå deltar i Vekstgarantiordningen. Det gir ordningen en god geografisk spredning og gjør vekstgarantiordningen tilgjengelig for så si alle bedrifter i Norge. Garantien gir supplerende sikkerhet ut over det bankene vanligvis har i finansierings saker.

- Vekstgarantiordningen gir også bankene en mulighet til å ta en mer aktiv rolle i utviklingen av et innovativt og vekstkraftig norsk næringsliv over hele landet. De som deltar er banker som allerede kjenner og står i et nært forhold til næringslivet, sier Haugli.

Samarbeid

Innovasjon Norge har i tillegg inngått en avtale med EIF som øker Innovasjon Norges egen evne til å lånefinansiere norske bedrifter. Den samlede rammen økes nå med 500 millioner kroner til totalt 1,9 milliarder kroner. Siden den første avtalen ble inngått i 2017 har Innovasjon Norge i samarbeid med EIF gjort det mulig å tilføre rundt regnet 4,6 milliarder kroner til styrking av kapitaltilgangen til innovative og raskt voksende bedrifter i Norge.

Her er bankene som deltar i Vekstgarantiordningen 2020 - 2021:

 • DNB
 • SpareBank 1 SMN
 • Sparebanken Møre
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • Nordea
 • Sparebanken Sør
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • SpareBank 1 Østfold Akershus
 • Sparebanken Vest
 • SpareBank 1 BV
 • Danske Bank
 • SpareBank 1 Østlandet
 • SpareBank 1 Gudbrandsdal

Fakta om Vekstgarantiordningen:

 • Innovasjon Norges Vekstgarantiordning har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters tilgang til bankfinansiering.
 • Vekstgarantiene i ordningen gir risikoavlastning og supplerende sikkerhet for bankene i saker hvor bedrifter har betjeningsevne, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, gjennom en porteføljeavtale med samarbeidende banker, garanterer for 75 prosent av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kroner 4 000 000 per bedrift. Garantiansvaret er begrenset til 20 prosent av låneporteføljen for hver enkelt bank.
 • Bedriftene som det søkes om garanti for må tilfredsstille EUs krav til innovasjon eller vekst. I tillegg til at bedriften må ha verdiskaping i Norge.
 • Lånene bedriftene får bevilget kan brukes både til arbeidskapital og fysiske og immaterielle investeringer.
 • Lån gitt gjennom Vekstgarantiordningen kan også suppleres med annen finansiering både fra Innovasjon Norge og andre finansieringsinstitusjoner.
 • Vekstgarantiordningen bygger på en avtale om risikoavlastning mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont 2020. Avtalen gjelder for to år. Gjennom kontragarantien sier EIF seg forpliktet til å dekke 50 prosent av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantiordningen.

Les mer om vekstgarantiordningen.

Kontaktpersoner i Innovasjon Norge:

Publisert :
Sist oppdatert :