Hopp til hovedinnhold

Samler og styrker Innovasjon Norge i Finnmark, Troms og Svalbard

Direktør for Innovasjon Norge Arktis, Linda Beate RandalFoto: Innovasjon Norge
Direktør for Innovasjon Norge Arktis, Linda Beate Randal.
Innovasjon Norge har besluttet å samle kontorene i Finnmark og Troms under én felles ledelse. Navnet på det nye regionkontoret blir Innovasjon Norge Arktis, og vil omfatte kontorene i Tromsø, Alta, Vadsø samt prosjektkontoret på Svalbard. Kontoret skal ledes av direktør Linda Beate Randal.

- Dette er først og fremst et grep for å gjøre Innovasjon Norge mer relevant gjennom å styrke felles kompetanse og samarbeid der målet er å utløse de næringsmessige fortrinnene som ligger i og utenfor de to nordligste fylkene våre og på Svalbard, sier Per Niederbach, divisjonsdirektør for Regioner og finansiering i Innovasjon Norge.

Samlingen av kontorene er også en respons på ulike regjeringers mangeårige satsing på nordområdene:
- Innovasjon Norge har i dag flere viktige oppdrag på vegne av ulike departement og fylkeskommunene i Troms og Finnmark som handler om næringsutvikling i det arktiske området. Vi tror at det grepet vi gjør nå vil styrke og spisse vår kompetanse til å drive fram både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter, sier Niederbach.

Fra myndighetenes side er Nordområdene allerede omtalt som Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Denne ambisjonen gjenspeiles også i navnevalget for det nye regionkontoret; Innovasjon Norge Arktis.

- Navnevalget reflekterer ikke minst at vi lever og virker i et område som er en del av Arktis. Jeg har stor tro på at Innovasjon Norge Arktis vil kunne bli den overbygningen næringslivet i regionen trenger i en spennende og viktig tid fremover, sier Linda Beate Randal, som fra 1. juli går inn som direktør for det nye regionkontoret. Hun leder i dag Innovasjon Norges kontor i Finnmark.

Kontorene i Tromsø, Vadsø, Alta og prosjektkontoret på Svalbard vil etter samlingen bestå som før.
- Vi er opptatt av nærhet til kundene våre. Oppdragene vi får fra fylkene vil fortsatt ha høy prioritet. Fordelen med et samlet regionkontor er å få mer næringsutvikling igjen for hver brukte krone. Vi får dessuten mulighetene til å spisse kompetansen vår slik at vi blir en enda bedre og mer effektiv samarbeidspartner for næringslivet i regionen, sier Linda Beate Randal.

Sammen med medarbeiderne vil hun nå ta arbeid med arktisk næringsutvikling videre.
- Det skal vi gjøre i samspill med næringslivet, viktige forsknings- og kompetansemiljø, partnere og andre med felles fokus på dette området. Det gjelder ikke minst Finnmark og Troms fylkeskommuner, kommunene, lokalstyret i Longyearbyen, sier Randal.

Publisert :
Sist oppdatert :