Hopp til hovedinnhold

Sjømat: Vi styrker innovative leverandører

Etterspørselen etter bærekraftig sjømat er stor, og det skaper forretningsmuligheter for norske leverandører. Innovasjon Norge setter nå fokuset på leverandørene og støtter videreutvikling og vekst både hjemme og internasjonalt.

Norske leverandører av teknologi, tjenester og kompetanse er viktige bidragsytere til sjømatsektorens konkurransekraft. Marint verdiskapingsprogram åpner for fullt for leverandørnæringen og søknader fra bedrifter som leverer teknologi og tjenester til sjømatnæringen er spesielt velkomne.

- Den norske leverandørnæringen er kompetent, innovativ og konkurransedyktig og vi merker økt interesse for norske bærekraftige løsninger internasjonalt. Vi ønsker å styrke de bedriftene som har vilje til videreutvikling og vekst. Norge har flere innovative leverandører av smarte, bærekraftige og effektive løsninger til sjømatsektoren som har store muligheter på et internasjonalt marked, sier Petter Ustad, sektoransvarlig for sjømat i Innovasjon Norge.

Bedre lønnsomhet og konkurransekraft

Gjennom en årrekke har norske leverandører opparbeidet erfaring og kunnskap samt investert i utvikling av teknologi og tjenester som har gjort Norge verdensledende som sjømatnasjon. For å opprettholde denne statusen og sjømatnæringens konkurranseevne, er det viktig at leverandørene også er verdensledende og konkurransedyktige.

Bedrifter som ønsker som ønsker seg godt fotfeste i markedet og videre vekst, kan få støtte gjennom Marint verdiskapingsprogram.

- Markedsrettet strategi- og produktutvikling står sentralt i programmet. Marint verdiskapingsprogram kan støtte bedrifter i innhenting av kunnskap om markeder og identifisering av potensielle kunder og samarbeidspartnere. Videre kan bedrifter få støtte til å utvikle en markedsrettet forretningsmodell og strategi og etablering i markeder hjemme eller internasjonalt, forteller Ustad.

Superfresh: Ny teknologi for pakking av fisk

Vartdal Plast er en av bedriftene som gjennom Marint verdiskapningsprogram har oppnådd nettopp dette. De har utviklet Superfresh, en ny teknologi for pakking av fersk fisk som øker holdbarheten. Kort fortalt er Superfresh en forpakning der laksen legges på en CO₂-emitter bestående blant annet av bakepulver og sitronsyre og pakkes på en slik måte at luften i forpakningen fjernes før forseglingen.

- Deltakelsen i Marint Verdiskapingsprogram har gitt oss mulighet og motivasjon til å drive innovasjon for å bidra til økt matvaretrygghet, redusert transport kostnad, mindre svinn og økt holdbarhet på fersk fisk med mer. Produktet Superfresh er med på å øke verdiskapningen i ferskvareindustrien, sier Jan Endre Vartdal, daglig leder for Vardal Plast.

Vartdal Plast har gjennom Marint verdiskapingsprogram gjort markedsundersøkelser og behovsanalyse, og forteller at med Innovasjon Norge i ryggen, kunne de fokusere hundre prosent på utviklingen av produktet.

- Det å være en del av Marint verdiskapingsprogram har på en måte vært en drivkraft for å lykkes, det har gitt ekstra motivasjon. Det hjelper og det lønner seg å tenke nytt, sier Vartdal.

Vil ha flere fra leverandørnæringen

Så langt har sjømatprodusentene vært programmets hovedmålgruppe. Det er nå endret, og Marint verdiskapningsprogram åpner for fullt for leverandørnæringen.

- Den innovasjonen som skjer i sjømatnæringen i Norge hviler i stor grad på impulser fra leverandørnæringen. Derfor er det viktig å inkludere dem i vårt tilbud, sier Ustad, som ønsker seg flere søknader fra leverandørnæringen.

Publisert :
Sist oppdatert :