Hopp til hovedinnhold

Sju miljøer skal gi næringslivet økt kompetanse

Innovasjon Norge bevilger 12 millioner kroner til kompetanseprogram for lokalt næringsliv. Bedriftene er avhengig av oppdatert kunnskap, og nå får noen utvalgte miljøer penger for å kunne gi dem det de trenger.

- Kompetanse er en av de viktigste forutsetningene for økt verdiskapning i næringslivet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. - Godt samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner er viktig for omstillingsevnen i virksomhetene, og for å trygge velferd framover.

- Det er krevende for utdanningsinstitusjonene å fange opp de behovene næringslivet har, fordi endringene skjer så raskt, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for klynger og vekstbedrifter i Innovasjon Norge. – Derfor må de jobbe sammen med dem som har skoene på – bedriftene selv. Vi har innvilget støtte til 26 slike prosjekter tidligere, og erfaringen er at når næringsklyngene og kunnskapsmiljøene jobber tett sammen, skaper vi kurs og utdanningsprogrammer som bedriftene trenger, akkurat nå, sier Skaret.

Regionale prosjekt

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har finansiert ordningen for kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. De nye prosjektene skal føre til nye kompetansetilbud i løpet av de neste to årene.
Innovasjon Norge administrerer ordningen i samarbeid med fylkeskommunene, Forskningsrådet og Siva. I år var det i alt 26 næringsmiljø fra hele landet som deltok i konkurransen om midlene. De sju som nå får støtte til sine kompetanseprogram er valgt ut etter en grundig vurdering. Både fylkeskommuner, Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har vurdert søknadene.

Tettere samarbeid

- I utvelgelsen har det vært viktig å få fram prosjekter som klarer å levere nye, relevante kompetansetilbud til bedriftene, sier Mona Skaret. -Næringsmiljøene må sitte i førersetet når det gjelder vurderingen av kompetansebehov, samtidig som utdanningsinstitusjonene er sterkt involvert i utviklingen av tilbudene. Dette bidrar også til omstilling av offentlig sektor, ved å koble bedriftene og utdanningsinstitusjonene tettere sammen på lengre sikt, sier Skaret.

Disse miljøene får nå tilbud om støtte fra kompetanseutviklingsprogrammet:

 • Digin på Sørlandet sammen med GCE Node-bedriftene får 2,5 millioner kroner til
  Digitalisering av bedrifter i Agder og IT-sikkerhet.
 • GCE NODE på Sørlandet får 1,5 millioner kroner til Miljø og bærekraftige forretningsmodeller.
 • Kunnskapsparken Helgeland i Nordland får 0,5 millioner kroner til et forprosjekt for å kartlegge kompetansebehov i mineralnæringen: Mobilisering til kompetanseløft i mineralnæringen.
 • Eyde-klyngen på Agder får 1,4 millioner kroner til prosjektet Eyde Operatør.
 • Norwegian Rooms med hovedtyngdepunkt i Møre og Romsdal får 2,8 millioner kroner til Global branding and business model innovation.
 • Smart Construction Cluster lokalisert i Finnmark får 0,9 millioner kroner til
  Tilrettelegg for oppgradering av UiTs byggingeniør- og masterutdanninger på området BIM.
 • Vinter Troms AS som består av reiselivsbedrifter i Troms og Finnmark får 2 millioner kroner til Utvikling og organisering av et tilrettelagt utdannings- og kompetanseutviklingsprogram for reiselivet i Nord-Norge.

For mer informasjon

Espen Warland, kunderådgiver i Innovasjon Norge,
Tlf. 913 71 729
E-post eswar@innovasjonnorge.no,

Kjetil Svorkmo Bergmann, kommunikasjonsrådgiver Innovasjon Norge,
Tlf. 908 20 918
E-post kjber@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :