Hopp til hovedinnhold

Skaper effekter i grønt gründerår

I 2015 opplevde Innovasjon Norge en enorm interesse for bistand og risikoavlastning i omstillings- og nyskapingsarbeidet som foregår i Norge, både fra gründerselskaper og etablert industri og næringsliv. Andelen tilskudd og risikolån til næringsutvikling i hele Norge økte med 20 prosent i 2015.

- Vi skal risikoavlaste etablerte bedrifter og næringer, og vi skal bistå med å skape nye. Begge er like viktige i omstillingen vi er i, og må ikke settes opp mot hverandre, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

Over 70 prosent av innsatsen til Innovasjon Norge tilfaller etablerte bedrifter og næringer. Av de 70 prosentene var nær to tredjedeler lån og tilskudd til omstilling av etablert næringsliv, mens litt over en tredjedel gikk til fornyelse og effektivisering av landbruket. Kun 27 prosent av alle tilsagn i 2015 – 1,6 milliarder kroner – gikk til gründerbedrifter (tre år og yngre), en økning på 38 prosent fra 2014.

- Det var opplagt et stort behov for å øke fokuset på og betydningen av gründerskap i Norge. Med lanseringen av regjeringens gründerplan og økte budsjetter for å bistå og stimulere ny, norsk skaperkraft, har vi levert i tråd med den ekstrainnsatsen som våre eiere og oppdragsgiverne tok initiativ til i 2015 – grønn omstilling og økt satsing på gründerskap, sier Krohn Traaseth. - Vi hadde i tillegg en betydelig økning i antall eksportbedrifter som fikk rådgivning og annen bistand fra Innovasjon Norge for å lykkes med internasjonal vekst, sier Krohn Traaseth.

I 2015 økte antallet tilskudd til gründere med 73 prosent i forhold til 2014, som ga totalt 1498 tildelte etablerertilskudd. I alt ble det tildelt 399 millioner kroner, en økning på 49 prosent fra året før.

I 2015 er også andelen av «grønne» prosjekter av Innovasjon Norges totale finansieringsportefølje økt til 38 prosent, mot 28 prosent i 2014. Det ble tildelt tilskudd til utvikling og testing av miljøteknologi på til sammen 340 millioner kroner, en økning på hele 72 prosent fra 2014.

Utløste over 16 milliarder kroner

I 2015 fikk Innovasjon Norge bevilget totalt 3,4 milliarder fra Stortinget og fylkene til næringsutvikling over hele landet. Bevilgningene ga sammen med låneordninger en samlet næringsrettet innsats på 6,1 milliarder kroner. Denne støtten bidro igjen til å utløse nesten to ganger så mye innsats fra næringslivet selv. Medregnet pengene fra Innovasjon Norge ble det i alt investert 16,3 milliarder kroner i innovasjonsaktiviteter i 2015 mot fjorårets 15,7 milliarder.

Ni av ti

Ifølge kundeeffektundersøkelsene som Oxford Research utfører for Innovasjon Norge, svarer flere enn ni av ti bedrifter at Innovasjon Norges bidrag var utslagsgivende for realiseringen av prosjektene. Samtidig indikerer en ny analyse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at effekten av støtten fra Innovasjon Norge er betydelig. Ifølge beregningene har gründere og bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge, i gjennomsnitt hele 12,6 prosentpoeng høyere årlig vekst i omsetning, og 5,4 prosentpoeng høyere årlig vekst i antall ansatte sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke har fått slik støtte.

Intern omstilling

I likhet med øvrig norsk næringsliv har også Innovasjon Norge i 2015 selv vært gjennom en omfattende omstillings- og reorganiseringsprosess.

- Vi har gjennom de første femten omstillingsmånedene hatt som mål å ta nødvendige grep som skal tilrettelegge for en ny plattform for å skape et enda tydeligere, mer effektivt og relevant Innovasjon Norge for norsk næringsliv. Vi er godt på vei, men mye gjenstår, sier Krohn Traaseth.

I 2015 har Innovasjon Norge gjennomført og levert omfattende organisasjonsendringer med kostnadskutt og nedbemanning, samt revidert strategi og igangsatt et gjennomgående digitaliseringsprogram.

- Det har vært et arbeidsintensivt år. Jeg er imponert over mine kolleger, som i et så krevende internt omstillingsår, samtidig har klart å levere så gode resultater for våre kunder. Vi har blant annet redusert saksbehandlingstiden for søknader om etablerertilskudd fase 1 fra 60 til gjennomsnittlig 13 dager ved utgangen av året på samtlige kontorer, avslutter Krohn Traaseth.

Publisert :
Sist oppdatert :