Hopp til hovedinnhold

Skybasert simulatorteknologi skal gi maritim utdanning et kvalitetsløft

Illustrasjon av digital dataflyt for skip© Photo: Kongsberg Digital
Kongsberg Digital har fått tilskudd fra Innovasjon Norge på inntil 24 millioner norske kroner for utvikling av en skybasert simulatorløsning. Målet med utviklingsprosjektet er å gi et kvalitetsløft for maritim navigatørutdanning ved hjelp av ny digital teknologi.

Maritim industri er i rask endring som følge av stadig mer avansert teknologi og økt fokus på sikkerhet og bærekraft. Det har innvirkning på maritim utdanning, hvor det er et stort behov for kvalitetsheving av grunnutdanningen for å møte nye krav. Ved å kombinere KONGSBERGs verdensledende simulatorteknologi med Azure, Microsofts skybaserte infrastruktur, skal Kongsberg Digital utvikle en skybasert simulatorløsning for navigasjonsrelatert undervisning og -trening i henhold til IMOs krav (STCW).

- Digitalisering og bruk av big data vil spille en stadig større rolle i å øke sikkerhet, effektivitet og ikke minst i å bidra til mer bærekraftige operasjoner i maritim industri. Kongsberg Digital satser langsiktig og bygger nå opp et eget forretningsområde, Digital Ocean, for å ta frem ettertraktede digitale løsninger i tett samarbeid med våre industripartnere, sier Hege Skryseth, President i Kongsberg Digital og EVP i KONGSBERG Gruppen.

I motsetning til tradisjonelle utstyrs- og plasskrevende simulatorer vil skysimulatoren være et kostnadseffektivt undervisningsverktøy som kan gjøres tilgjengelig når og hvor som helst, og til langt flere. Blant annet vil studenter i land som normalt sett ikke har mulighet for kostbare simulatorinvesteringer, kunne få tilgang til undervisning. Treningen vil foregå online, og omfatte alt fra grunnleggende kunnskap som bruk av RADAR til avansert navigasjon, manøvrering og krisehåndtering. Skysimulatoren skal også tilpasses etterutdanningsbehovet for navigatører, og bidra til å forenkle prosesser rundt for eksempel regelmessig fornying av sertifikater.

- Prosjektet med den sky-baserte treningsløsningen er et av mange vi skal ta fatt på. Ved å kombinere vår unike domenekunnskap på digitale løsninger og vår brede erfaring i utvikling av avansert simulatorteknologi, står Kongsberg Digital i en sterk posisjon for å kunne hjelpe næringen med et kvalitetsløft, sier Skryseth.

Stor innovasjonshøyde

- Løsningen Kongsberg Digital skal utvikle, har betydelig innovasjonshøyde og stort markedspotensial. Norge har gode forutsetninger for å lykkes med løsninger innen industriell digitalisering, og nytten og mulighetene for løsningen som skal utvikles, er tydelig aktualisert gjennom Covid-19. Kongsberg Digital har tidligere lykkes med å utvikle og kommersialisere skybaserte løsninger, og det er all grunn til å tro at selskapet har mulighet til å lykkes med dette nye prosjektet også, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

I tillegg til Kongsberg Digital vil det anerkjente forskningsmiljøet på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) være involvert i innovasjonsprosjektet. USN skal bidra med å utvikle faglig innhold samt nødvendig forskningsaktivitet for å optimalisere den undervisningstekniske og pedagogiske løsningen.

- Midlene fra Innovasjon Norge gjør det nå mulig for oss å ekspandere økosystemet med utviklingen og tilgjengeliggjøring av en fremtidsrettet skybasert simulator for navigasjonsutdanning. Utviklingsprosjektet er en større oppgave som vi ser frem til å ta fatt på sammen med våre samarbeidspartnere, sier Skryseth.

Publisert :
Sist oppdatert :