Hopp til hovedinnhold

Slik skal Norge kapre flere forsknings- og innovasjonsmilliarder fra EU

3 EU flags and buildings in the backgroundFoto: GettyImages
Norsk deltagelse i Horisont Europa er en av de viktigste investeringene for norsk forskning, innovasjon og konkurransekraft i de senere årene. Nå har regjeringen lansert sin nye strategi for hvordan vi som nasjon skal utnytte mulighetene som ligger der.

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Regjerningen la i dag frem sin strategi for Norges deltagelse i Horisont Europa og ERA (European Research Area). De vil gjennom deltakelsen:

  1. Øke kvaliteten på norsk forskning og skape flere fremragende innovative miljøer.
  2. Øke verdiskaping og styrke norsk konkurranse – og innovasjonsevne.
  3. Gjøre oss i stand til å håndtere store samfunnsutfordringer.
  4. Utvikle forsknings – og innovasjonspolitikken, med samarbeid på tvers av landegrenser, sektorer og fag.

- Dette er en av de største samlede investeringene i kunnskap og innovasjon noensinne. Horisont Europa byr på store muligheter også for norske bedrifter, og gir blant annet unike muligheter for å skape og skalere innovasjoner som bidrar til å løse samfunnsutfordringer. Det er viktig at vi både utnytter mulighetene for å sikre norsk forskning av høy kvalitet, utnytter verktøyene for å gi norske bedrifter tilgang til europeisk kapital, kompetanse og nettverk, og at resultatene kommer næringslivet og folk flest til gode, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Han peker på deltagelsen som en sentral del av Norges omstilling til et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv, og for å komme dit er det viktig at både forskningsmiljøer og bedrifter griper muligheten nå.

- Skal vi lykkes må vi jobbe sammen

Norske aktører har tidligere lyktes godt i konkurranse om EU-milliardene. I den nye strategien økes målet om norsk avkastning fra 2 prosent til 2,8 prosent av totalbudsjettet for Horisont Europa. Det innebærer at vi må mobilisere enda flere gode aktører innen forskning og innovasjon, både de med lang erfaring innen programarbeid så vel som nye aktører. Her er Forskningsrådet og Innovasjon Norge klare til å bistå.

- Hvis vi skal lykkes i Horisont Europa så må vi jobbe sammen. Tett samarbeid med Innovasjon Norge og andre aktører i virkemiddelapparatet er avgjørende for at vi effektivt og målrettet skal nå regjeringens mål om økt deltagelse fra næringslivet og offentlig sektor, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet. Hun legger til at samspill med nasjonale arenaer og enkelhet for brukerne må stå i fokus om Norge skal nå målet om 50 prosent økt prosjektvolum i Horisont Europa.

Norge er godt rigget

Det nye rammeprogrammet er rigget for at forskning og innovasjon skal kunne ta en avgjørende rolle i samfunnsutviklingen og vil bli helt sentralt for å løse de presserende utfordringer Norge, Europa og verden står overfor.

Lykkes Norge med regjeringens målsetting for den nye strategien betyr det at europeiske midler potensielt kan utgjøre så mye som en tredjedel av de samlede konkurranseutsatte midlene til forskning og innovasjon.

- Når så stor andel av midler til norsk forskning og innovasjon kommer fra Europa, må vi være med på å legge premissene for at midlene blir kanalisert til områder hvor Norge har et konkurransefortrinn og som er strategisk viktige for Norge, sier Tveit og Haugli

Vi vil derfor fortsette vårt pågående arbeid med å påvirke innretningene i rammeprogrammet blant annet på områder som energi, hav, klima, miljø, transport, helse og digitalisering.

Fakta om strategien

Utarbeidet av Kunnskapsdepartementet. Offentliggjort 24. juni 2021.

Regjeringen har fastsatt fire mål for den norske deltakelsen i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet i perioden 2021–2027:

  1. Deltakelsen skal øke kvaliteten i norsk forskning og gi flere fremragende og innovative miljøer.
  2. Deltakelsen skal øke verdiskapingen, styrke norsk konkurranse- og innovasjonsevne og bidra til omstilling i privat og offentlig sektor.
  3. Deltakelsen skal gjøre oss i stand til å håndtere store samfunnsutfordringer, bidra til å oppfylle bærekraftsmålene og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.
  4. Deltakelsen skal bidra til utvikling av forsknings- og innovasjonspolitikken og til nye samarbeidsmønstre på tvers av landegrenser, sektorer og fag.

Les hele strategien: Regjeringen vil hente hjem mer forskningspenger fra EU - regjeringen.no

Les mer om Horisont Europa (innovasjonnorge.no)

Les mer om ERA: European research area (ERA) | European Commission (europa.eu)


Publisert :
Sist oppdatert :